Jola Hesselberth is animatiefilmer, programmamaker, filmmaker en songwriter voor o.a. VPRO en Sesamstraat. Daarnaast heeft zij veel gee╠łxposeerd met video-installaties, tekeningen en beelden. Jola wil de kennisvoucher gebruiken om een nieuwe weg in te slaan. Voorheen hebben haar films altijd een eigen leven geleid. Ze waren ‘ergens’ uitgezonden zonder dat zij er deel van uit maakte. Nu wil zij zelf deel worden van het presenteren van films in een ruimte met mensen, zodat het meer een beleving wordt.

Ontmoetingsruimtes

 

Jola ontwikkelt nieuwe artistieke ontmoetingsruimtes waarin ze haar publiek kan ontvangen. Deze ruimtes bieden de bezoekers de kans om in een beweging van animaties, foto’s licht, natuur, geluid terecht te komen terwijl er interactie met de omgeving blijft. De ruimtes kunnen geplaatst worden voor een groot theaterpubliek en/ of op festivals. Het kan ook een object zijn, waar een person in deelneemt. Zo ontwikkelen de films zich tot happenings en belevingstheater.

Vaardigheden

Om dit te kunnen doen heeft zij wel nieuwe vaardigheden nodig. Met veejay Hans Timmermans gaat zij aan de slag met de nieuwste digitale technieken op dit gebied. Met coach Marcel de Groen gaat zij aan de slag met ondernemersvaardigheden om nieuwe doelgroepen te interesseren voor haar kunst.

Cultuurlening

Jola Hesselberth heeft eerder gebruik gemaakt van de Brabantse Cultuurlening. Zij streeft naar ruimere bekendheid door betere promotie van haar designsjaals van handgemaakte weefsels. Met de cultuurlening was deelname mogelijk aan de Maison et Objet beurs in Parijs, de leidinggevende beurs op het gebied van interieur, accessoires en mode. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De aanvraag voor de cultuurlening is inhoudelijk vooraf getoetst door bkkc en daarna voor een financiële toets doorgestuurd naar Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. Het toegekend bedrag in de vorm van de Brabantse Cultuurlening is € 3000,- ; bestemd voor de beroeps- of bedrijfsmatige financiering van de ontwikkeling en promotie van de design sjaals.

De jury beoordeelt de geschetste beweging binnen deze kennisvoucheraanvraag als positief en wil deze ontwikkeling graag steunen. Kunstbalie heeft ondersteund bij het verhelderen van de vraag. Wat wil Jola nu echt bereiken? En hoe schrijf je dat dan op? Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/014.

Meer weten over de Brabantse cultuurlening?

Neem contact met mij op.