In Boekel werkt een coöperatie van burgers aan de realisatie van een bijzondere woonwijk van dertig klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen. Coöperatie Ecodorp Boekel telt een twintigtal leden waarvan er nu dertien in tijdelijke woningen in het Ecodorp wonen. De leden willen aantonen dat duurzaam bouwen en leven voor iedereen is weggelegd. Kunst kan de taal zijn die hun inspiratie en gedachtegoed verder uitdraagt.

Kunst als de taal van het gedachtegoed

Ecodorp Boekel profileert zich als een wijk die de 17 Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties in praktijk brengt. Deze doelen moeten in 2030 leiden tot een einde aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Vanuit de visie in verbondenheid met elkaar en de omgeving te willen leven werkt de coöperatie samen met partners uit uiteenlopende sectoren die de realisatie van de wijk als proeftuin voor innovatieve projecten omarmen.

Dankzij een eerder verstrekte kennisvoucher uit het impulsgeldenprogramma werd samen met expert Jos Wilbrink een Kunstenplan opgesteld. Zowel inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch geeft dat plan structuur aan de beoogde inbreng van professionele makers van uiteenlopende disciplines. Daarbij is bijzondere aandacht voor kennisdeling en cultuureducatie. Met de nu toegekende impulsbijdrage kan onder meer de artist in residence worden opgestart, komen twee bijzonder vormgegeven boomhutten tot stand en worden de plannen voor een belevingsbos geconcretiseerd.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

In het tot stand brengen van de artist in residence in het Ecodorp en het verbinden van duurzame SDG-doelen met kunst ziet de commissie een relevante bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem. De commissie waardeert het initiatief van een niet-culturele partij die zich inspant kunst integraal toe te passen in het Ecodorp en verschillende domeinen met elkaar weet te verbinden.

Rol Kunstloc Brabant

Het eerste contact met Ecodorp dateert al van 2014, toen Ecodorp de eerste verkennende gesprekken over een aanvraag bij de impulsgelden voerde. Naar aanleiding van deze aanvraag, raadde de adviescommissie aan een kennisvoucher aan te vragen om de inhoud van het Kunstenplan te versterken en een duurzame organisatiestructuur te realiseren. Met expert Jos Wilbrink werd hier in 2018 en in de eerste maanden van 2019 inhoud aan gegeven, wat aansluitend leidde tot een succesvolle impulsgeldenaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen (nr. IMP/2019/T2/153)

bekijk hier de aanvraag

Meer weten over de impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden