KunstSelect is landelijk kunstaanbod voor samenwerkende scholen in het primair onderwijs, dat is bemiddeld en geselecteerd door Kunstloc Brabant. De provinciale rol die Kunstbalie (nu Kunstloc) sinds 1989 speelde, het compleet verzorgen van kunstmenu’s/ KunstSelect, zal worden afgebouwd waar mogelijk.

Er vindt een zorgvuldige, gefaseerde overdracht plaats van de diverse facetten van de KunstSelect dienstverlening. Dat wat wordt afgebouwd, dient elders te worden opgebouwd. We monitoren deze beweging om daarna te bepalen of en welke nieuwe rol van Kunstloc Brabant noodzakelijk is. Daarnaast blijven we de komende jaren investeren in De Cultuur Loper.

Nieuwe ontwikkelingen

Decennialang bezochten duizenden Brabantse basisschoolleerlingen het theater, de concertzaal en het museum via het provinciaal georganiseerde kunstmenu KunstSelect. Er is veel gebeurd sinds de provincie vorig jaar heeft aangegeven deze dienstverlening van Kunstloc Brabant af te willen bouwen. Her en der ontstond paniek en werd gevreesd of in de toekomst net zoveel kinderen in aanraking zullen komen met de professionele kunsten. Tegelijkertijd ontstonden ook de eerste nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Een inventarisatie. 

Nieuwe initiatieven in Brabant

Het centraal bemiddelde professionele kunstaanbod wordt verzelfstandigd en de partijen die hierin een actieve en betrokken rol kunnen spelen, veranderen. De benodigde verandering behelst niet alleen de KunstSelect-structuur zelf, maar vooral de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Kunstloc Brabant ondersteunt de scholenwerkgroepen en nieuwe spelers met kennis en advies. Interesse? Lees de veldverkenning of neem contact met ons op.

Lees ook het artikel op Mestmag.nlNieuwe koers in Brabantse kunsteducatie

Podiumkunsten

De verandering van KunstSelect zorgt voor nieuwe kansrijke initiatieven, zoals het Brabant Menu: de noemer waaronder de vier Brabantse gezelschappen Artemis, De Stilte, Schippers & van Gucht en philharmonie zuidnederland samenwerken en voorstellingen aanbieden voor het basisonderwijs. Zij doen dit voor acht werkgroepen in 2017/2018.

Leerlingen van de werkgroepen Veghel, Aalst-Waalre, Asten-Someren, Laarbeek en Waalwijk kunnen kennis gaan maken met het collectieve aanbod. Op 22 november organiseert het Brabant Menu een informatieve en inspirerende studiemiddag over het kijken naar podiumkunsten. Maak bij Theater Artemis in Den Bosch kennis met een vleugje muziek, een snufje dans en theater, tipjes De Cultuur Loper en culturele vermogens en een toefje zelf doen.

Beeldende kunst

In meer gemeenten zijn samenwerkingen gestart tussen cultuurcoördinatoren en provinciale instellingen. Zo ontving Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch de afgelopen maanden 3000 leerlingen uit Vught bij ‘Middernacht bij Meret en Bart’.

Leerlingen van groep 7/8 uit Dongen bezoeken dit schooljaar Museum De Pont in combinatie met een dansproject van de Fontys Dansacademie. Daarbij dansen studenten van de dansacademie bij een aantal kunstwerken als reactie op deze beelden. Dit project werd geïnitieerd door Kunstpodium in Dongen. 

Daarnaast zijn er ook initiatieven om scholen die verder weg van (grote) musea liggen te bedienen. 

Het Van Gogh Huis in Zundert biedt scholen goedkope tickets aan om van en naar het museum te reizen.

Breda Photo Festival wil in samenspraak met verschillende werkgroepen een reizende tentoonstelling met een educatief programma gaan ontwikkelen. 

Werkgroepen

CultuurBox Boxtel heeft voor schooljaar 2017-2018 met 12 scholen een programma opgezet i.s.m. het Noordbrabants Museum. Alle groepen krijgen een museumles aangeboden: een rondleiding en een workshop in het Spetter- of Medialab. Per museumles is er een voorbereidende en verwerkende les in de klas.

Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft voor 18 scholen in schooljaar 2017-2018 vier projecten opgezet i.s.m. verschillende lokale en provinciale partners. Deze staan allemaal in het teken van design: groep 1/2 gaat een eigen sieraad ontwerpen, groep 3/4 gaat haar ideale schooltas verbeelden, groep 5/6 gaan naar Schoenenmuseum Waalwijk, groep 7/8 gaat op vormenjacht in het Stedelijk museum ’s-Hertogenbosch.

Cultuurspot Drimmelen programmeert met ingang van schooljaar 2017-2018 zelf volgens de logica van het vertrouwde KunstSelect standaardmodel. Voor de invulling van de doelgroep 7/8 heeft Mariëlla Huijgens na contact met Kunstbalie Mats Horbach’s Sensotoop geprogrammeerd in de discipline mediakunst. De Sensotoop is door Mats gelanceerd tijdens de laatste STRP Biënnale en zo is dit voor beide partijen meteen een pilot.

In het verleden heeft Kunstbalie in samenwerking met musea succesvolle projecten geplaatst binnen KunstSelect. Zo stond in de programmering onder meer KeiStofNaar de Pont en Hoog, diep en ver. Drie samenwerkingen met respectievelijk het TextielMuseum Tilburg, Museum De Pont Tilburg en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. De eerste twee producten werden ingezet in de directe omgeving van het museum omwille van het eraan gekoppelde museumbezoek. Hoog, diep en ver was een project wat zich buiten de muren van het museum afspeelde en zou een voorbeeld kunnen zijn voor toekomstige projecten, zeker waar het gaat om het bereiken van regio’s buiten de vijf grootste Brabantse steden.

Op dit moment zijn we o.a. met de volgende partners in gesprek:

  • Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
  • Het Noordbrabants Museum (Den Bosch)
  • Van Abbemuseum (Eindhoven)
  • TextielMuseum (Tilburg)
  • Museum Jan Cunen (Oss)
  • Museum De Pont (Tilburg)
  • MU (Eindhoven)
  • Stedelijk Museum Breda
  • BredaPhoto
  • STRP (Eindhoven)

Het initiatief ligt in eerste instantie bij het onderwijs en de musea, in goede samenwerking met inbreng van ieders expertise. Kunstloc kan en wil in deze samenwerking verbindingen leggen en haar expertise en ervaring inbrengen en overdragen. We hebben onder andere een veldverkenning gedaan voor kunst op school. 

De komende jaren zal Kunsloc diverse culturele partijen begeleiden bij het ontwikkelen van toegankelijke, kwalitatief sterke en betaalbare kunsteducatieve-projecten. Een recent voorbeeld van een dergelijk traject vind je in Vught, waar dit jaar al een project is opgezet waarbij alle leerlingen het museum bezoeken en in de klas actief aan de slag gaan met een verwerkingsopdracht.

Heb je interesse in een samenwerking met een beeldende instelling? Laat het ons weten! 

Uitslag enquête

Omdat onze rol verandert van uitvoerder naar adviseur en ondersteuner, hielden wij een enquête onder de KunstSelect-scholenwerkgroepen om de toekomstige ondersteuning af te stemmen. Vijfentwintig vertegenwoordigers van scholenwerkgroepen vulden de enquête in. Een ruimte meerderheid (79%) geeft aan te blijven samenwerken met elkaar en andere scholenwerkgroepen om culturele activiteiten voor hun leerlingen te organiseren. Ook geven zij aan gebruik te willen blijven maken van online diensten van Kunstbalie: klunky.nl (voor lesmateriaal) en DepotC (overzicht projecten en voorstellingen).