Helma Melis is al sinds jaar en dag choreograaf, danser en docent. Haar dansgezelschap LaMelis is opgericht in 2000. Doordat subsidiestromen sterk veranderden is het gezelschap sinds 2016 vooral aangewezen op zichzelf. Door middel van een kennisvoucher wil Melis haar slagkracht vergroten en een langetermijnvisie ontwikkelen.

Stevige marktpositie voor Lamelis

Onder leiding van coach Annemarie Roefs werkt Melis aan een heldere toekomstvisie en langetermijnstrategie, en ook een bij LaMelis passende marketingcommunicatiestrategie tot stand te brengen. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager en dat het traject zal bijdragen aan het steviger positioneren van LaMelis in het werkveld.

Interview met Helma Melis en Batja ten Kortenaar

In een interview met Helma Melis en Batja ten Kortenaar vertellen zij wat een dansvoorstelling bij basisschoolkinderen teweeg kan brengen. Lees het artikel op MEST!

"Laat met dans zien wat je minder makkelijk in woorden kunt vatten"

Rol Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft geadviseerd voorafgaand aan het indienen van de aanvraag over de aard en insteek van de aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen (nr. KV/2019/037)

bekijk hier de aanvraag

dit kan ook met een kennisvoucher