In 2017 heeft Stichting Kultoer op de eerste zaterdag en zondag en op roze maandag van de Tilburgse Kermis een performance- en theaterprogramma gerealiseerd in Spoorzone en Spoorlaan, met het doel om dit sinds 2016 aan de kermis toegevoegde gebied extra aantrekkelijk te maken. Het programma is door publiek, exploitanten en de Tilburgse kermisorganisatie zeer enthousiast ontvangen. In 2018 gaat Stichting Kultoer een stap verder door in de Tilburgse Spoorzone de eerste editie van LunaLunaLuna te realiseren, een nieuw multidisciplinair festival met beeldende kunstinstallaties, performance- en theatrale attracties.

LunaLunaLuna

Voor de editie van 2018 wordt gewerkt aan een nieuwe multidisciplinaire programmering in de openbare ruimte. Deze gaat kermispubliek in contact brengen met kunstuitingen en kunstliefhebbers zullen kennisnemen van de Tilburgse kermis. De bijdrage uit de impulsgelden maakt het mogelijk dat Kultoer de volgende doelen realiseert:
- een goede start maken met de concrete uitwerking van het artistiek inhoudelijke concept voor de eerste editie;
- een nieuwe bijdrage leveren aan de Tilburgse ambitie om stad van makers te willen zijn door Tilburgse makers de kans te bieden om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen, waarin artistieke productie, publieksbenadering en een nieuw verdienmodel aan elkaar worden gekoppeld;
- vorm en inhoud geven aan de inhoudelijke samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten, deelnemende kunstenaars en Ladybird Skatepark;
- vorm en inhoud geven aan de citymarketing in samenwerking met de kerminsorganisatie, Gemeente Tilburg en Citymarketing Tilburg;
- de organisatie voor LunaLunaLuna versterken en professionaliseren met name waar het gaat om de benodigde uren voor artistieke- en zakelijke leiding, marketing, acquisitie en verkoop.

Kennisvoucher

Kultoer heeft eerder een kennisvouchertraject doorlopen met een externe coach. René Bergmans heeft de stichting ondersteund en geadviseerd op het gebied van marketing, acquisitie en verkoop.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover de ontwikkeling die de aanvrager beoogt met dit project: het neerzetten van een kwalitatief hoogstaand cross-over programma waarmee het kermispubliek wordt geconfronteerd met en geïnteresseerd voor kunst. De vertoning van de installaties in bredere context na afloop van de Tilburgse kermis vergroot de betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. De jury ziet voldoende steun, vertrouwen en inzet om te komen tot een kwaliteitsproduct dat toekomstbestendig is en op termijn gedragen kan worden door landelijke fondsen.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft Kultoer geadviseerd en conceptversies van de aanvraag becommentarieerd.

Het projectplan en de volledige aanvraag kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/025.

De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/019.

Meer weten over het neerzetten van een cross-over programma met de subsidie impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand