In 2017 heeft Stichting Kultoer op de eerste zaterdag en zondag en op roze maandag van de Tilburgse Kermis een performance- en theaterprogramma gerealiseerd in Spoorzone en Spoorlaan, met het doel om dit sinds 2016 aan de kermis toegevoegde gebied extra aantrekkelijk te maken. Het programma is door publiek, exploitanten en de Tilburgse kermisorganisatie zeer enthousiast ontvangen. In 2018 gaat Stichting Kultoer een stap verder door in de Tilburgse Spoorzone de eerste editie van LunaLunaLuna te realiseren, een nieuw multidisciplinair festival met beeldende kunstinstallaties, performance- en theatrale attracties.

LunaLunaLuna

Voor de editie van 2018 wordt gewerkt aan een nieuwe multidisciplinaire programmering in de openbare ruimte. Deze gaat kermispubliek in contact brengen met kunstuitingen en kunstliefhebbers zullen kennisnemen van de Tilburgse kermis. De bijdrage uit de impulsgelden maakt het mogelijk dat Kultoer de volgende doelen realiseert:
- een goede start maken met de concrete uitwerking van het artistiek inhoudelijke concept voor de eerste editie;
- een nieuwe bijdrage leveren aan de Tilburgse ambitie om stad van makers te willen zijn door Tilburgse makers de kans te bieden om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen, waarin artistieke productie, publieksbenadering en een nieuw verdienmodel aan elkaar worden gekoppeld;
- vorm en inhoud geven aan de inhoudelijke samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten, deelnemende kunstenaars en Ladybird Skatepark;
- vorm en inhoud geven aan de citymarketing in samenwerking met de kerminsorganisatie, Gemeente Tilburg en Citymarketing Tilburg;
- de organisatie voor LunaLunaLuna versterken en professionaliseren met name waar het gaat om de benodigde uren voor artistieke- en zakelijke leiding, marketing, acquisitie en verkoop.

Kennisvoucher

Kultoer heeft eerder een kennisvouchertraject doorlopen met een externe coach. René Bergmans heeft de stichting ondersteund en geadviseerd op het gebied van marketing, acquisitie en verkoop.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury staat positief tegenover de ontwikkeling die de aanvrager beoogt met dit project: het neerzetten van een kwalitatief hoogstaand cross-over programma waarmee het kermispubliek wordt geconfronteerd met en geïnteresseerd voor kunst. De vertoning van de installaties in bredere context na afloop van de Tilburgse kermis vergroot de betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. De jury ziet voldoende steun, vertrouwen en inzet om te komen tot een kwaliteitsproduct dat toekomstbestendig is en op termijn gedragen kan worden door landelijke fondsen.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft Kultoer geadviseerd en conceptversies van de aanvraag becommentarieerd.

Het projectplan en de volledige aanvraag kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/025.

De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/019.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden