Geluidskunstenaar Marieke van de Ven gaat samen met specialisten werken aan haar positionering en daaruit voortvloeiende marketing- en communicatiestrategie. Met behulp van een kennisvoucher wil Marieke onderzoeken hoe ze haar netwerk van partners, de markt en haar publiek verder kan verstevigen. Als autonoom maker is het namelijk erg belangrijk om gezien, gevraagd én geïnspireerd te worden. 

foto: Marieke van de Ven

Het traject

Om dit te bereiken wil Marieke allereerst een betere focus krijgen op hoe ze zich onderscheidt van andere makers. Met een achtergrond in sound design en elektroakoestische muziek heeft ze een andere invalshoek dan bijvoorbeeld podcastmakers.

In dit coachingstraject zijn drie intervisiegesprekken met Meike van Zandvoort en communicatie/marketingexpert Yvonne Maclean gepland. Door gespecialiseerde kennis en advies in te winnen en een gedegen omgevingsanalyse te maken, kan Marieke de tijdens het traject ontwikkelde marketingstrategie na het Kennisvouchertraject nog beter uitwerken en toepassen. In het coachingstraject is ook een terugkoppelingsmoment opgenomen, om te toetsen hoe de beoogde resultaten van deze Kennisvoucher na 3 maanden zijn ingebed in de eigen beroepspraktijk. 

Met deze kennisvoucher realiseert Marieke de volgende doelen: 

  • Een uitgewerkte missie en visie aangaande haar maakpraktijk 
  • Een veldanalyse 
  • Een planning voor het komende jaar 
  • De uitgangspunten van een marketingplan 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover de kennisvoucher-aanvraag van deze Brabantse maker. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/055.

bekijk de aanvraag in het publieke overzicht

Rol van Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant is al langere tijd met Marieke in gesprek. Tijdens die gesprekken kwam het onderzoek naar positionering een aantal keer terug. Daarop hebben ze samen gekeken naar wie Marieke daarbij zou kunnen helpen. Ook heeft de adviseur de aanvraag in het voortraject van feedback voorzien.

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor het professionaliseren van je beroepsprakijk?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met een kennisvoucher