Museum Jan Cunen uit Oss presenteert het project ‘Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie’. Het museum is het eerste Brabantse museum dat aan de slag gaat met Art-Based Learning. Ze wil in een driejarenplan samen met haar vrijwilligers 'Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie’ uitbouwen tot een goedlopend educatief product dat een vaste pijler is binnen het educatieve programma. Hierbij worden deelnemers geprikkeld beter en anders te leren kijken, gebruikmakend van kunst.

Klankbordgroep

Dit project is ontstaan op voorspraak van de vrijwilligers van het museum. In een klankbordgroep van het museum maakten zij kennis met Art-Based Learning en gaven zij aan hiermee verder te willen. Het museum heeft een uitgebreid traject uitgezet om vrijwilligers verder te bekwamen in het begeleiden van bezoekers hiermee.

Kijkmethode

Art-Based Learning is een kijkmethode in vier stappen waarbij je een kunstwerk dat je zelf uitgekozen hebt doorgrondt. Het is aan te raden om dit gezamenlijk te doen zodat je je ervaringen kunt uitwisselen. De methode gaat ervan uit dat je door middel van kunst leert, waarbij een kunstwerk mogelijkerwijs verwijst naar iets dat onbewust bij de beschouwer aanwezig is. Omdat het ook interessant is om te weten wat de kunstenaar ermee bedoeld heeft; blijft het niet bij Art-Based Learning alleen. Je gaat vervolgens terug naar het kunstwerk en wisselt je ervaringen uit. Daarna geeft een vrijwilliger meer kunsthistorische achtergrondinformatie over het kunstwerk.

Verbroedering

Als stip op de horizon geeft Museum Jan Cunen aan dat zij met dit project wil bijdragen aan verbroedering tussen generaties. En dat dit niet meer een uitzondering op de regel is, maar de normaalste zaak van de wereld. Daarbij is beeldende kunst de verbindende factor. Beeldende kunst - die vaak op zichzelf staat en voor veel mensen als ‘ingewikkeld’ wordt beschouwd - wordt met ‘Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie’ ineens ‘nuttig’. Het kunstwerk leert je opnieuw kijken naar jezelf en daarmee krijgt het kunstwerk een persoonlijk betekenis.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury noemt het een vernieuwend project en is onder de indruk van de professionele aanpak van de aanvrager. Zij heeft vertrouwen in de genoemde methodiek. De jury waardeert de bottom-up aanpak - het ontwikkelen van een educatief project samen met de vrijwilligers - waardoor het draagvlak van het museum wordt geborgd. Ook waardeert zij de betrokkenheid van de ontwikkelaar van deze methode (dr. Lutters) bij het project. Door deze aanpak heeft het project tevens een duurzaam karakter.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/041.museum jan cunen