Centrum voor de Kunsten Muzelinck is een sociaal-maatschappelijk gedreven bedrijf in het werkveld cultuurparticipatie in de gemeenten Oss, Bernheze en Cuijk. Om duurzaam betekenisvol te zijn zet Muzelinck kunst en cultuur in bij maatschappelijke vraagstukken. Muzelinck werkt samen met Proeftuin Ruwaard aan een duurzame en structurele samenwerking met zorg-en welzijnsorganisaties in de regio. Zo draagt Muzelinck bij aan de positieve gezondheid van mensen, aan het levensgeluk, de sociale binding én de vitaliteit in de regio. 

Het project

Met de impulsgelden professionaliseert Muzelinck zich in korte tijd verder binnen de zorg- en welzijnssector. De kennis en het netwerk binnen de zorg worden vergroot, en medewerkers in zorg en welzijn en kunst en cultuur leren elkaars taal spreken leren met interventies en programma’s. Deze programma's worden gemeten op aantoonbaar effect. 

De leersessies geven weer input voor de programma’s die Muzelinck verder gaat ontwikkelen en uitvoeren met kunstprofessionals. Zo zijn 10 kunstprofessionals en 7 medewerkers van Muzelinck samen aan de slag in het Ontwikkelprogramma Kunstinterventies. Dit programma is mede vormgegeven door en uitgevoerd in samenwerking met o.a. Sjaak Langenberg, Rosé de Beer en Cindy van Bremen. Dit zijn deskundigen op het gebied van kunstinterventies in de zorg en het sociaal domein. In het ontwikkelprogramma staan de ervaringen in de praktijk, de ontwikkeling van de visie en competenties van de kunstenaars en het inzetten van social design centraal. Hiermee wordt toegewerkt naar een pool van kunstprofessionals met goede competenties.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de transitie die Muzelinck met dit project inzet van een traditioneel kunstencentrum naar een veerkrachtige organisatie middenin de samenleving, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het structureel inzetten van kunstprofessionals binnen de integrale gezondheidszorg. 

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een adviserende rol gespeeld bij de totstandkoming van deze aanvraag. Kunstloc monitort dit project o.a. op het gebied van methodiekontwikkeling, effectmeting en professionalisering.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/218

Wil je meer weten over impulsgelden voor professionalisering?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand