In het centrum van de stad staat de Heilige St. Lambertuskerk met een toren van bijna 63 meter hoog. Eenmaal in de kerk, prijkt het onlangs gerestaureerde Robustelly-orgel met een klank die zijn weerga niet kent. Twee schatten, verborgen in de toren van de kerk, die de Helmondse jeugd via dit project kan gaan ontdekken. Elk jaar organiseert het Comité Open Monumentendag Helmond in samenwerking met CultuurContact, het bureau voor cultuureducatie in Helmond, de zogenaamde Klassendag. Een dag waarop kinderen in de gelegenheid worden gesteld om Helmondse monumenten te bezoeken.

Voor deze gelegenheid is het afgelopen jaar een Monumentenspeurtocht ontwikkeld. Kinderen uit de groepen 7/8 (het afgelopen jaar waren dat er 450!) lopen een speurtocht door de Helmondse binnenstad en bezoeken daarbij een aantal monumenten; waaronder de Heilige St. Lambertuskerk.

Vanuit bovenstaande gegevens; is het idee ontstaan om deze twee zaken aan elkaar te koppelen en de Klassendag in Helmond (de reeds ontwikkelde speurtocht) uit te breiden met een bezoek aan de Lambertustoren.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury vindt het van belang dat orgels en carillons onder de aandacht blijven van de jeugd en dat met de uitvoering van voorliggend plan cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan jongere generaties. Het programma sluit volgens de jury goed aan bij de beleving van een jonge doelgroep. Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/032.muziek uit de toren