Het Eindhovense kunstenaarsduo Nabuurs&VanDoorn gebruikt de bijdrage uit de impulsgelden om het internationale netwerk uit te breiden en bestaande relaties te verduurzamen. Om hun beroepspraktijk te ontwikkelen, onderzoeken ze de kansen om de toekomstige samenwerkingen meer te gelde te maken. De opgedane kennis delen ze met een nieuwe generatie kunstenaars.

Internationale avant-garde

Inge en Erwin werken al jaren met grote concentratie aan een zeer eigenzinnig oeuvre met een bijzonder thematisch en formeel karakter. Het werk is persoonlijk, oprecht en confronterend. Het duo zorgt ervoor dat er veel manieren zijn om ‘deel te nemen’ aan de werken die ze maken, omdat er veel betekenissen inzitten voor iedereen. 

In het veld van Brabantse makers, maar ook daarbuiten, zijn Inge en Erwin unieke kunstenaars. De laatste tijd concentreren zij zich naast unica, op film, zeefdrukken, interventies en artist talks. Het duo heeft al jarenlang een goede relatie met het Van Abbemuseum. Er is bovendien een omvangrijk werk in de museumcollectie opgenomen.

De afgelopen jaren heeft Nabuurs&VanDoorn veel aanbiedingen en uitnodigingen ontvangen, om bijvoorbeeld delen aan Zwischenlandschaften toe te voegen, talks en screenings te geven, te participeren in manifestaties en aan een serie publicaties te werken. Dit zijn belangrijke kansen om meer zichtbaarheid te generen, hun netwerk te intensiveren en uit te breiden, hun werk nationaal en internationaal te promoten en via exposities en projecten op meer plekken te presenteren, hun kennis te verspreiden en jonge talenten aan hun praktijk te verbinden. Zo wordt door Nabuurs&VanDoorn op ondernemende wijze gewerkt aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van hun beroepspraktijk.

Na een eerdere bijdrage uit de impulsgelden in 2017 heeft Nabuurs&VanDoorn haar handschrift sterk kunnen neerzetten en een fundament neergelegd waarmee ze zichtbaar is geworden bij meerdere internationale publieke instellingen.  Met hulp van een kennisvoucher in 2019 werd Ellen de Bruijne als expert betrokken om de eerder verworven positie in de publieke sector ook in de markt te kunnen realiseren. Het resultaat is een online database met documenten van 20 projecten uitgevoerd tussen 2005 en 2019. Om het digitale werk te authentiseren werden met Ellen de Bruijne certificaten ontwikkeld die het werk overdraagbaar maken aan internationale avant-garde kunstverzamelaars. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie is te spreken over de gedrevenheid van het in Brabant gevestigde kunstenaarsduo en de ambitie om het internationale netwerk uit te breiden en bestaande relaties te verduurzamen. De commissie onderschrijft de urgentie om de toekomstige samenwerkingen en verkopen te gelde te maken om zo de doorontwikkeling van de beroepspraktijk te kunnen waarborgen. 

Het projectplan en de volledige aanvraag van de subsidie impulsgelden 2017 lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/025.

De aanvraag voor de kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/030.

Het projectplan en de volledige aanvraag van de subsidie impulsgelden 2021 lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2021/T1/328.

Meer weten over internationalisering met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden