Inge Nabuurs en Erwin van Doorn vormen het kunstenaarsduo Nabuurs&VanDoorn uit Eindhoven. Inge en Erwin werken al jaren met grote concentratie aan een zeer eigenzinnig oeuvre met een bijzonder thematisch en formeel karakter. Het werk is persoonlijk, oprecht en confronterend. Het duo zorgt ervoor dat er veel manieren zijn om ‘deel te nemen’ aan de werken die ze maken, omdat er veel betekenissen inzitten voor iedereen. 

Samenwerking

In het veld van Brabantse makers, maar ook daarbuiten, zijn Inge en Erwin unieke kunstenaars. De laatste tijd concentreren zij zich naast unica, op film, zeefdrukken, interventies en artist talks. Het duo heeft al jarenlang een goede relatie met het Van Abbemuseum. Er is bovendien een omvangrijk werk in de museumcollectie opgenomen.

Een betrekkelijk nieuwe samenwerking is die met Galerie Pennings in Eindhoven en presentatie-instelling en uitgeverij Onomatopee. De afgelopen twee jaar heeft Nabuurs&VanDoorn veel aanbiedingen en uitnodigingen ontvangen, om bijvoorbeeld delen aan Zwischenlandschaften toe te voegen, talks en screenings te geven, te participeren in manifestaties en aan een serie publicaties te werken. Dit zijn belangrijke kansen om meer zichtbaarheid te generen, hun netwerk te intensiveren en uit te breiden, hun werk nationaal en internationaal te promoten en via exposities en projecten op meer plekken te presenteren, hun kennis te verspreiden en jonge talenten aan hun praktijk te verbinden. Zo wordt door Nabuurs&VanDoorn op ondernemende wijze gewerkt aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van hun beroepspraktijk.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury noemt deze impulsgeldenaanvraag van Nabuurs&VanDoorn een eerste stap in de ontwikkeling van hun cultureel ondernemerschap. De impulsgelden bieden het kunstenaarsduo de mogelijkheid om hun beroepspraktijk op artistiek vlak verder te ontwikkelen en op organisatorisch/zakelijk vlak te professionaliseren. Hierdoor ontstaat het fundament voor een internationaal georiënteerde positie.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/025.

Meer weten over de doorontwikkeling van je beroepspraktijk met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden