Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland en het door nazi-Duitsland geannexeerde gebied. Dankzij inspanningen van Stichting Nationaal Monument Kamp Vught kon vanaf 1986 op een klein gedeelte van het voormalige kampterrein een Nationaal Monument worden gerealiseerd. Dit werd in 1990 opengesteld voor het publiek. Op deze historisch beladen plek wordt de herinnering levend gehouden aan de geschiedenis van het kamp en de slachtoffers. In woord en beeld worden ook actuele vormen van vooroordelen, discriminatie en racisme getoond. Zo wordt tastbaar hoe persoonlijke keuzes van individuele mensen ook nu nog kunnen leiden tot onderdrukking of uitsluiting van anderen in de samenleving.

foto: Jules van Iperen

Met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving

NM Kamp Vught werd in 2002 voor het eerst grondig vernieuwd en gerenoveerd. Toen werd een nieuw herinneringscentrum gebouwd, en werd het kampterrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. In de loop der jaren kwamen steeds meer nieuwe verhalen boven tafel die het verdienen om verteld te worden. Ook de verwachtingen van het groeiende publiek veranderden, en de technische mogelijkheden om het verhaal van NM Kamp Vught te presenteren namen toe. Daarom werd in 2017 het masterplan Succesvol verder: met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving gelanceerd. Dit staat aan de basis van de meest recente vernieuwing. De vaste presentatie werd volledig vernieuwd om deze toekomstbestendig te maken en om actief op de actualiteit te kunnen inspelen. De ontvangstruimten werden verbeterd, en er werd een educatieve uitbreiding van het herinneringscentrum gerealiseerd. Op 27 november 2019 werd het vernieuwde NM Kamp Vught door Koning Willem-Alexander geopend.

meer over NM Kamp Vught

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

NM Kamp Vught ontving een bijdrage uit de Impulsgelden voor de vernieuwing van de expositie en voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. De adviescommissie was overtuigd van het belang om op eigentijdse wijze de verbinding te leggen tussen het verleden en heden. De bezoeker wordt daarbij actief aangesproken om na te denken over maatschappelijk relevante thema’s, en geactiveerd en gemotiveerd om te handelen. De commissie heeft waardering voor de inzet van de organisatie, en ziet bovendien de potentie om de nationaal onderscheidende positie van NM Kamp Vught te verstevigen en ook op internationaal niveau een onderscheidende positie te verwerven.

Rol Kunstloc Brabant

Het eerste contact met NM Kamp Vught dateert uit december 2017. Er werden verschillende adviesgesprekken gevoerd om te onderzoeken welke onderdelen van het bovengenoemde masterplan in aanmerking konden komen voor een bijdrage uit de Impulsgelden. In november 2018 werd een bijdrage uit de Impulsgelden toegekend voor de vernieuwing van de vaste expositie en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen (nr. IMP/2018/T3/080)

bekijk hier de aanvraag

Meer weten over het vernieuwen van een vaste expositie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand