New Dutch Cultural Activities

New Dutch Connections inspireert jonge (ex)asielzoekers in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen zodat ze hun talenten inzetten in de maatschappij. In Brabant gaat New Dutch Connections de samenwerking aan met Het Zuidelijk Toneel om te onderzoeken hoe ze door middel van theater jongere vluchtelingen op weg kunnen helpen en hoe er samen met maatschappelijke partners in Brabant voor bestendiging van de activiteiten gezorgd kan worden.

De toekomstacademie

De ToekomstAcademie is een bijzonder concept waarbij gekeken wordt hoe (ex)asielzoekersjongeren en jongvolwassenen hun talenten in kunnen zetten in de maatschappij zodat ze economisch zelfstandig worden. Op regionaal niveau worden praktische trainingsprogramma’s (creatieve modules) aangeboden en de jongeren worden gekoppeld aan een maatje en/of een coach. Op deze manier wordt hen handvatten geboden om de regie over hun toekomst weer in eigen hand te nemen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Er gaat een belangrijke maatschappelijke bijdrage uit van dit project, daar is de Adviescommissie Impulsgelden van overtuigd. Ten aanzien van de bestendiging van de activiteiten van New Dutch Connections en Het Zuidelijk Toneel is er nog een slag te slaan; de impulsbijdrage draagt bij aan de samenwerking, de ontwikkeling van de creatieve modules binnen de Toekomstacademie in Brabant en het onderzoek dat deze partijen in deze provincie uitvoeren ten behoeve van de verankering van de activiteiten in deze provincie.

Rol Kunstloc Brabant

Er is kort informatief contact geweest met Kunstloc Brabant voorafgaand aan het uploaden van de aanvraag. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/099.

Dit kan ook met impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand