New Order of Fashion (NOoF) is een internationaal platform dat modetalent van over de hele wereld bij elkaar brengt. Door radicale perspectieven te bieden en experiment en co-creatie te stimuleren, draagt NOoF bij aan de internationale dialoog over een meer duurzame textiel- en mode-industrie.

NOoF LAB

Om bij te dragen aan kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden van ontwerpers op het gebied van mode en textiel, ontwikkelt New Order of Fashion een laboratorium-plek. NOoF LAB is een plek waar jonge talenten gebruik kunnen maken van ruimte, faciliteiten en expertise om hun ideeën onder professionele begeleiding te ontwikkelen. Ontwerpers kunnen zich er richten op het gebruik van post-consumer textiles en het ontwikkelen van hun ambacht, met als doel de ontwikkeling van een meer circulaire mode-industrie. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt in het NOoF LAB een programma neergezet van masterclasses, een maker-designer exchange, video-interviews (craft stories) en tutorials (craft kits).

Het NOoF LAB opent in januari 2022.

NOof Lab

Professionalisering van de organisatie

Met de inzet van een kennisvoucher heeft NOoF grote stappen gemaakt in het professionaliseren van de organisatie. Onder begeleiding van met Ed van Dartel van Frisky is er gewerkt aan een heldere strategie met de positionering, relevantie, kerndoelen en impact van NOoF. Er is een overgegaan van een projectplanning op een continue meerjarenplanning. Ook is er een financieringsstrategie ontwikkeld, en is het inzicht in de brede waaier van financieringsmogelijkheden en verdienmodellen uitgebreid.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de inzet van New Order of Fashion om haar organisatie te ontwikkelen middels het LAB en dat in te zetten ten behoeve van kennisdeling en het ontwikkelen van skills van makers. Het LAB heeft de potentie om nieuwe opdrachtgevers aan te trekken, wat zowel van toegevoegde waarde is voor de organisatie als de individuele makers.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/374

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr KV/2020/051

Meer weten over het inzette van impulsgelden voor kennisdeling?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden