Het pluswhat talentenprogramma is een voltijd programma geïnitieerd door stichting wedowe waar getalenteerde jonge creatievelingen tussen de 16 - 27 met een tekort aan professionele vaardigheden en ervaring een platform krijgen om doelgericht en in rap tempo hun creatieve carrière op te bouwen. De focus van het programma ligt op het ontwikkelingen van de diverse talenten van de jongeren, hun unieke kijk op de wereld, en hun verse blik op het maken van audiovisuele producties. Ze worden uitgedaagd om nieuwe manieren te ontdekken en innovatieve methodes toe te passen, wat zal bijdragen aan het versterken van hun eigen artistieke identiteit.

pluswhat talenten programma

Bij het pluswhat talenten programma gaan de jongeren, in teams en onder begeleiding van professionele mentoren, gedurende 14 weken aan de slag om hoog kwalitatieve (audio)visuele producties te maken. Met onderwerpen op het gebied van sociale en culturele thema's waar zij zich verbonden aan voelen zullen de jongeren iedere week zo’n productie inleveren. Dit kan zijn in opdracht van wedowe, of juist voor een betalende klant die gelooft in het werk wat wedowe doet (commerciële partners). Naast dit alles zullen ze ook de kans hebben om een eigen netwerk op te bouwen van potentiële opdrachtgevers, volgers, en andere mensen of organisaties waarmee ze samen kunnen werken. Na het afronden van het pluswhat-programma zijn de pluswhat talenten voorbereid op de arbeidsmarkt.

De pluswhat program pilot vindt plaats in Eindhoven en zal zes deelnemers per termijn verwelkomen. Als de pilot slaagt is wedowe voornemens om het aantal deelnemers geleidelijk te verhogen naar 9 en 12 en om het programma ook in andere Brabantse steden aan te bieden.

Kennisvoucher

Stichting wedowe is een relatief jonge organisatie die in korte tijd een groot netwerk heeft opgebouwd en veel is gegroeid. De evenementen worden door meer dan 300 bezoekers bezocht en de community groeit. Mede door de internationale projecten heeft wedowe al meer dan 5000 mensen fysiek bereikt met haar activiteiten. In 2017 is het team van 2 personen gegroeid naar 7 fulltimers, met nog ruim 10 mensen die op parttime basis freelance of vrijwillig werk uitvoeren op basis van specifieke projecten.

Om het jonge succes van de stichting optimaal te benutten voor de toekomst en de slagingskansen van het pluswhat talentenpogramma te vergroten, heeft wedowe een kennisvoucher aangevraagd. Samen met coach Claudia Meyer gaat wedowe werken aan duidelijke communicatie, een passend bedrijfsmodel en een overtuigende partnerstrategie. Aandachtspunten zijn:
- het analyseren van de concurrentieomgeving;
- het creëren, testen en analyseren van een effectieve verkoopstrategie;
- het onderzoeken van de mogelijkheden om de bedrijfsdoelstellingen op een effectieve manier testen
- het communiceren over het programma en het effectief presenteren aan verschillende
doelgroepen/belanghebbenden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Stichting wedowe heeft met het pluswhat talenten programma een bijzonder concept ontwikkeld wat de artistieke en zakeljike ontwikkeling van getalenteerde jonge creatievelingen stimuleert. De kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft in het voortraject advies gegeven over het opstellen van de aanvraag en het aanscherpen van de leervraag.

 De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/013.

Meer weten over werken aan een partnerstrategie met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher