Het pluswhat talentenprogramma is een voltijd programma geïnitieerd door stichting wedowe waar getalenteerde jonge creatievelingen tussen de 16 - 27 met een tekort aan professionele vaardigheden en ervaring een platform krijgen om doelgericht en in rap tempo hun creatieve carrière op te bouwen. De focus van het programma ligt op het ontwikkelingen van de diverse talenten van de jongeren, hun unieke kijk op de wereld, en hun verse blik op het maken van audiovisuele producties. Ze worden uitgedaagd om nieuwe manieren te ontdekken en innovatieve methodes toe te passen, wat zal bijdragen aan het versterken van hun eigen artistieke identiteit.

pluswhat talenten programma

Bij het pluswhat talenten programma gaan de jongeren, in teams en onder begeleiding van professionele mentoren, gedurende 14 weken aan de slag om hoog kwalitatieve (audio)visuele producties te maken. Met onderwerpen op het gebied van sociale en culturele thema's waar zij zich verbonden aan voelen zullen de jongeren iedere week zo’n productie inleveren. Dit kan zijn in opdracht van wedowe, of juist voor een betalende klant die gelooft in het werk wat wedowe doet (commerciële partners). Naast dit alles zullen ze ook de kans hebben om een eigen netwerk op te bouwen van potentiële opdrachtgevers, volgers, en andere mensen of organisaties waarmee ze samen kunnen werken. Na het afronden van het pluswhat-programma zijn de pluswhat talenten voorbereid op de arbeidsmarkt.

De pluswhat program pilot vindt plaats in Eindhoven en zal zes deelnemers per termijn verwelkomen. Als de pilot slaagt is wedowe voornemens om het aantal deelnemers geleidelijk te verhogen naar 9 en 12 en om het programma ook in andere Brabantse steden aan te bieden.

Kennisvoucher

Stichting wedowe is een relatief jonge organisatie die in korte tijd een groot netwerk heeft opgebouwd en veel is gegroeid. De evenementen worden door meer dan 300 bezoekers bezocht en de community groeit. Mede door de internationale projecten heeft wedowe al meer dan 5000 mensen fysiek bereikt met haar activiteiten. In 2017 is het team van 2 personen gegroeid naar 7 fulltimers, met nog ruim 10 mensen die op parttime basis freelance of vrijwillig werk uitvoeren op basis van specifieke projecten.

Om het jonge succes van de stichting optimaal te benutten voor de toekomst en de slagingskansen van het pluswhat talentenpogramma te vergroten, heeft wedowe een kennisvoucher aangevraagd. Samen met coach Claudia Meyer gaat wedowe werken aan duidelijke communicatie, een passend bedrijfsmodel en een overtuigende partnerstrategie. Aandachtspunten zijn:
- het analyseren van de concurrentieomgeving;
- het creëren, testen en analyseren van een effectieve verkoopstrategie;
- het onderzoeken van de mogelijkheden om de bedrijfsdoelstellingen op een effectieve manier testen
- het communiceren over het programma en het effectief presenteren aan verschillende
doelgroepen/belanghebbenden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Stichting wedowe heeft met het pluswhat talenten programma een bijzonder concept ontwikkeld wat de artistieke en zakeljike ontwikkeling van getalenteerde jonge creatievelingen stimuleert. De kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft in het voortraject advies gegeven over het opstellen van de aanvraag en het aanscherpen van de leervraag.

 De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/013.

Meer weten over werken aan een partnerstrategie met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher

Kennisvouchers 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Kennisvouchers 2022

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid