Perla van Kessel studeerde af als modeontwerper, maar naast mode ligt haar interesse ook in andere domeinen, zoals fotografie, fine arts en advertising. Om een transitie te maken van modeontwerper naar zelfstandig beeldmaker werkt Perla aan een scherpe toekomststrategie. Haar profiel als ontwerper is multidisciplinair waardoor het formuleren van de positionering en haar artistieke profiel nauw luistert. Met behulp van een kennisvoucher gaat Perla samen met coach Marion Beltman aan de slag met het formuleren van deze nieuwe strategie.

Foto: “Echt gebeurd - Met de auto”, Perla van Kessel

Het project

In 2017 studeerde Perla van Kessel af in de richting Fashion Design aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Naast mode ligt haar interesse ook in andere domeinen, zoals fotografie, fine arts en advertising. Ze heeft zoals ze het zelf omschrijft “het brein van een beeldend kunstenaar, de handen van een mode-ontwerper, de ogen van een fotograaf en het hart van een product-ontwerper”. Haar zowel fysieke als digitale werk gaat dwars door de beeldende disciplines heen. 

Terug in Brabant besefte Perla zich dat dit vruchtbare grond voor haar is. De inspiratie die de omgeving haar geeft, wil ze graag aan haar provincie teruggeven. Vanuit ‘s-Hertogenbosch zette ze haar onderneming als zelfstandig vormgever en kunstenaar op. 

In haar transitie van mode-ontwerper naar zelfstandig beeldmaker is een sterke toekomststrategie essentieel. Haar profiel als ontwerper is multidisciplinair waardoor het formuleren van de positionering en haar artistieke profiel nauw luistert. Wat is haar plek in het veld? Daarnaast wil ze inzicht krijgen in (een) realistische doelgroep(en). Welke partijen hebben baat bij haar creatieve diensten?

Samen met coach Marion Beltman gaat ze met de volgende twee elementen aan de slag: 

  • Het bepalen van de artistieke waarde-propositie. Hieronder valt een analyse van de persoonlijke en artistieke waarden, het aanbrengen van focus in het werk en het werken aan zelfvertrouwen.
  • Het bepalen van doelgroep en strategie. Hieronder valt het in kaart brengen van partijen en het onderzoeken van doelgroepen die bij haar waarden en haar type werk passen, een omgevingsanalyse en netwerkanalyse en het werken aan zichtbaarheid en acquisitie. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie oordeelde positief over de kennisvoucher-aanvraag van deze multidisciplinaire Brabantse maker. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van Perla.

Rol van Kunstloc Brabant

Eerder kreeg Perla van Kessel een impulsbijdrage voor de crowdfundingcampagne voor haar project ‘Het kleinste kamertje’, bestaande uit een documentaire fotoserie, een ontworpen product en een tentoonstelling. Het viel haar namelijk op dat veel mensen hun toilethokje versieren. Sommige mensen gebruiken de wc zelfs als een klein museum. Perla van Kessel legde de meest bijzonder gedecoreerde toiletten vast en bundelde deze in een verjaardagskalender. Om de productie hiervan te financieren startte ze een crowdfunding.

Naar aanleiding van Perla’s wens om een kennisvoucher-traject te doorlopen, hebben adviseurs Janneke van Laar en Bas Veldhuizen haar op basis van haar ontwikkelwens geadviseerd om contact op te nemen met coach Marion Beltman. Samen met Marion hebben zij vervolgens met Perla gewerkt aan het helder krijgen van haar leervraag en leerdoelen.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/067.

Foto: Perla van Kessel

Rol van Kunstloc Brabant

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor het ontwikkelen van je cultureel ondernemerschap?

Neem gerust contact op.

dit kan ook met een kennisvoucher