Perla van Kessel studeerde af als modeontwerper, maar naast mode ligt haar interesse ook in andere domeinen, zoals fotografie, fine arts en advertising. Om een transitie te maken van modeontwerper naar zelfstandig beeldmaker werkt Perla aan een scherpe toekomststrategie. Haar profiel als ontwerper is multidisciplinair waardoor het formuleren van de positionering en haar artistieke profiel nauw luistert. Met behulp van een kennisvoucher gaat Perla samen met coach Marion Beltman aan de slag met het formuleren van deze nieuwe strategie.

Foto: “Echt gebeurd - Met de auto”, Perla van Kessel

Het project

In 2017 studeerde Perla van Kessel af in de richting Fashion Design aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Naast mode ligt haar interesse ook in andere domeinen, zoals fotografie, fine arts en advertising. Ze heeft zoals ze het zelf omschrijft “het brein van een beeldend kunstenaar, de handen van een mode-ontwerper, de ogen van een fotograaf en het hart van een product-ontwerper”. Haar zowel fysieke als digitale werk gaat dwars door de beeldende disciplines heen. 

Terug in Brabant besefte Perla zich dat dit vruchtbare grond voor haar is. De inspiratie die de omgeving haar geeft, wil ze graag aan haar provincie teruggeven. Vanuit ‘s-Hertogenbosch zette ze haar onderneming als zelfstandig vormgever en kunstenaar op. 

In haar transitie van mode-ontwerper naar zelfstandig beeldmaker is een sterke toekomststrategie essentieel. Haar profiel als ontwerper is multidisciplinair waardoor het formuleren van de positionering en haar artistieke profiel nauw luistert. Wat is haar plek in het veld? Daarnaast wil ze inzicht krijgen in (een) realistische doelgroep(en). Welke partijen hebben baat bij haar creatieve diensten?

Samen met coach Marion Beltman gaat ze met de volgende twee elementen aan de slag: 

  • Het bepalen van de artistieke waarde-propositie. Hieronder valt een analyse van de persoonlijke en artistieke waarden, het aanbrengen van focus in het werk en het werken aan zelfvertrouwen.
  • Het bepalen van doelgroep en strategie. Hieronder valt het in kaart brengen van partijen en het onderzoeken van doelgroepen die bij haar waarden en haar type werk passen, een omgevingsanalyse en netwerkanalyse en het werken aan zichtbaarheid en acquisitie. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie oordeelde positief over de kennisvoucher-aanvraag van deze multidisciplinaire Brabantse maker. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van Perla.

Rol van Kunstloc Brabant

Eerder kreeg Perla van Kessel een impulsbijdrage voor de crowdfundingcampagne voor haar project ‘Het kleinste kamertje’, bestaande uit een documentaire fotoserie, een ontworpen product en een tentoonstelling. Het viel haar namelijk op dat veel mensen hun toilethokje versieren. Sommige mensen gebruiken de wc zelfs als een klein museum. Perla van Kessel legde de meest bijzonder gedecoreerde toiletten vast en bundelde deze in een verjaardagskalender. Om de productie hiervan te financieren startte ze een crowdfunding.

Naar aanleiding van Perla’s wens om een kennisvoucher-traject te doorlopen, hebben adviseurs Janneke van Laar en Bas Veldhuizen haar op basis van haar ontwikkelwens geadviseerd om contact op te nemen met coach Marion Beltman. Samen met Marion hebben zij vervolgens met Perla gewerkt aan het helder krijgen van haar leervraag en leerdoelen.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/067.

Foto: Perla van Kessel

Rol van Kunstloc Brabant

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor het ontwikkelen van je cultureel ondernemerschap?

Neem gerust contact op.

dit kan ook met een kennisvoucher

Kennisvouchers 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Kennisvouchers 2022

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid