Verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden

MoveToMeet is een jonge stichting opgericht in het leven geroepen door dansmaker Katja Grässli en fotografe Claudia den Boer. Zij werken samen aan diverse projecten waaronder 'Stil Geluid'. Dit project richt zich op het leggen van een verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden zowel op het podium als bij het publiek. Voor de ontwikkeling van de organisatie en het doorontwikkelen van het concept Stil Geluid is een impulsbijdrage aangevraagd én gehonoreerd. 

Katja Grässli en Claudia den Boer

De eerdere pilotprojecten STIL (2016) en (TE)STIL (2017) van Katja Grässli zijn in nauwe samenwerking met fotograaf Claudia den Boer ontstaan. Ze onderzochten, samen met een horende en een dove danser, stilte met als uitgangspunt de onderzoeksvraag: Wat betekent stilte en wat betekent geluid voor een mens? Met de pilots maakten ze verbinding met publieksgroepen die de wereld zintuigelijk anders ervaren. Dans en gedanste gebarentaal maakten ze in een artistieke presentatie zichtbaar en leesbaar, muziek werd door trillingen/sublagen hoorbaar en voelbaar, atmosferische fotobeelden die op decorstukken geprojecteerd werden versterkten de beleving en de visuele kracht daarvan voor het aanwezige publiek. MoveToMeet werkt ook structureel samen met Cultuurfilosoof Marc Colpaert die het makersduo inspireert en als klankbord functioneert.

De impulsbijdrage wordt ingezet voor het ontwikkelen van de volgende pijlers:

  • Verdere artistieke ontwikkeling van Stil Geluid met daarbij het ontwikkelen van contextprogramma's, bestaande uit workshops, lezingen en documentaires en installaties. 
  • Professionaliseren van de organisatie van MoveToMeet ten behoeve van het versterken van het zakelijke fundament van MoveToMeet om vervolgens nieuwe partners aan te kunnen trekken, binnen en buiten de kunstsector. 
  • Het vergroten van presentatiemogelijkheden en het zichtbaar maken van de activiteiten MoveToMeet.

Kennisvoucher-traject

Parallel aan de aanvraag impulsgelden loopt een kennisvoucher-traject ten behoeve van het versterken van cultureel ondernemerschap van MoveToMeet. Onder leiding van coach Eric Japenga gaan Katja en Claudia aan de slag om hun zakelijke kennis te verstevigen en de organisatie een steviger fundament te geven.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage die dit project levert aan de versterking en ontwikkeling van de artistieke beroepspraktijk van MoveToMeet alsook de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. De betrokken makers – Katja Grässli en Claudia den Boer – zijn gevestigd en werkzaam in Brabant. De commissie spreekt bovendien haar waardering uit voor de unieke verbinding die de aanvrager realiseert met een zeer specifieke doelgroep, namelijk doven en slechthorenden en samenwerking met relevante partners in de zorgsector. Het verbinden van kunst aan andere, maatschappelijke domeinen past goed binnen het impulsgeldenprogramma. 

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucher-aanvraag en heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de (door)ontwikkeling van en de versterking van het cultureel ondernemerschap van MoveToMeet.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/026.
De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/082.

Meer weten over het versterken van je zakelijke fundament met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Perla van Kessel
Wiosna van Bon
Agrivalley
This is LOVSKI
LaMelis
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Camilla Blue
Popsport Brabant 2020
Pier15 skatepark
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
Marieke van de Ven
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Wildpark
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
Manifestations
Dock Zuid
Kranen/Gille
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Vloeistof
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Studio Juul Rameau
Artist in Residence platform Brabant
Envisions
Capella Brabant
I like school and school likes me
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Dyane Donck
Theatergroep Trots
Urbanlicious, back to the future
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Stichting Opia 55
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
Urban Matterz
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand
Generatie Zuid