Verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden

MoveToMeet is een jonge stichting opgericht in het leven geroepen door dansmaker Katja Grässli en fotografe Claudia den Boer. Zij werken samen aan diverse projecten waaronder 'Stil Geluid'. Dit project richt zich op het leggen van een verbinding tussen de wereld van doven, slechthorenden en horenden zowel op het podium als bij het publiek. Voor de ontwikkeling van de organisatie en het doorontwikkelen van het concept Stil Geluid is een impulsbijdrage aangevraagd én gehonoreerd. 

Katja Grässli en Claudia den Boer

De eerdere pilotprojecten STIL (2016) en (TE)STIL (2017) van Katja Grässli zijn in nauwe samenwerking met fotograaf Claudia den Boer ontstaan. Ze onderzochten, samen met een horende en een dove danser, stilte met als uitgangspunt de onderzoeksvraag: Wat betekent stilte en wat betekent geluid voor een mens? Met de pilots maakten ze verbinding met publieksgroepen die de wereld zintuigelijk anders ervaren. Dans en gedanste gebarentaal maakten ze in een artistieke presentatie zichtbaar en leesbaar, muziek werd door trillingen/sublagen hoorbaar en voelbaar, atmosferische fotobeelden die op decorstukken geprojecteerd werden versterkten de beleving en de visuele kracht daarvan voor het aanwezige publiek. MoveToMeet werkt ook structureel samen met Cultuurfilosoof Marc Colpaert die het makersduo inspireert en als klankbord functioneert.

De impulsbijdrage wordt ingezet voor het ontwikkelen van de volgende pijlers:

  • Verdere artistieke ontwikkeling van Stil Geluid met daarbij het ontwikkelen van contextprogramma's, bestaande uit workshops, lezingen en documentaires en installaties. 
  • Professionaliseren van de organisatie van MoveToMeet ten behoeve van het versterken van het zakelijke fundament van MoveToMeet om vervolgens nieuwe partners aan te kunnen trekken, binnen en buiten de kunstsector. 
  • Het vergroten van presentatiemogelijkheden en het zichtbaar maken van de activiteiten MoveToMeet.

Kennisvoucher-traject

Parallel aan de aanvraag impulsgelden loopt een kennisvoucher-traject ten behoeve van het versterken van cultureel ondernemerschap van MoveToMeet. Onder leiding van coach Eric Japenga gaan Katja en Claudia aan de slag om hun zakelijke kennis te verstevigen en de organisatie een steviger fundament te geven.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage die dit project levert aan de versterking en ontwikkeling van de artistieke beroepspraktijk van MoveToMeet alsook de betekenis daarvan voor het Brabantse cultuursysteem. De betrokken makers – Katja Grässli en Claudia den Boer – zijn gevestigd en werkzaam in Brabant. De commissie spreekt bovendien haar waardering uit voor de unieke verbinding die de aanvrager realiseert met een zeer specifieke doelgroep, namelijk doven en slechthorenden en samenwerking met relevante partners in de zorgsector. Het verbinden van kunst aan andere, maatschappelijke domeinen past goed binnen het impulsgeldenprogramma. 

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucher-aanvraag en heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de (door)ontwikkeling van en de versterking van het cultureel ondernemerschap van MoveToMeet.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd over de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/026.
De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/082.

Dit kan ook met impulsgelden