Tg Nomen (een theatergezelschap geleid door regisseur Hanna van Mourik Broekman) en de theaters in Breda, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Roosendaal gaan een structurele samenwerking aan waarin ze optrekken als coproducenten. De theaters spannen zich als partners in om hun marketing en hun inbedding in de stad voor zichzelf en voor het werk van Tg Nomen te realiseren. Het doel van deze samenwerking is het verbinden van publiek, maatschappij en theater. Het middel is de “Stormkamer”. Een stormkamer is een theatrale ontmoeting tussen mensen die al dan niet samen een groep vormen. Verschillende visies, gedachtes en ervaringen worden via theatrale interventies boven tafel gebracht.

 

Stormkamers

De Stormkamer is een concept dat Tg Nomen heeft ontwikkeld. Het is ontstaan als onderzoeksmiddel ter voorbereiding van een theatervoorstelling. Binnen een Stormkamer worden verschillend visies rondom een bepaald thema in kaart gebracht. Deze visies vormen vervolgens de basis voor de personages en de verhaallijn van de daaropvolgende voorstelling. De komende drie jaar bouwt Tg Nomen de Stormkamer uit als artistieke hoofdactiviteit. Enerzijds wordt het productionele team van Tg Nomen versterkt, anderzijds creëren ze voor de stormkamer een nieuwe afzetmarkt binnen en buiten de culturele sector. Dit betekent het herformuleren van traditionele functies binnen een artistieke organisatie.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury impulsgelden noemt het uitdiepen van een nieuwe werkmethode in nauwe samenwerking met Brabantse podia een waardevolle toevoeging aan het bestaande theaterbedrijf. Dit biedt de mogelijkheid om andere doelgroepen in de steden te activeren.

Rol Kunstloc Brabant

Tg Nomen is in een aantal gesprekken begeleid in het kernachtig formuleren van de beoogde doelstellingen op de lange termijn en de onderzoeksvragen die daaraan ten grondslag liggen. We adviseerden onder meer om de betrokken Brabantse podia daar al in een vroeg stadium bij te betrekken.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/010.

Meer weten over het ontwikkelen van een artistiek middel met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden