Beginnend met diverse activiteiten in de jaren 2017 en 2018 werkt Studio Gebroed aan een meerjarig ontwikkeltraject. Hierbij staan voor het Bossche theatergezelschap centraal: de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling, het vinden en binden van nieuwe publieksgroepen en het versterken van de zakelijke kwaliteiten. De ambitie is tweeledig. Doorgroeien naar een gezelschap dat op zowel provinciaal als landelijk niveau erkend wordt. En een verdienmodel creëren dat een financieel gezonde organisatie mogelijk maakt.

Studio Gebroed

Studio Gebroed is het theatergezelschap van artistiek leider en schrijver Jeroen Konings en zijn broer Martijn. Het gezelschap maakt voorstellingen die een mengvorm zijn van beeldend en verhalend (locatie)theater. Over de mens van nu en gebaseerd op verhalen uit de Brabantse klei.

Korte locatievoorstellingen

Voor de komende periode staat een tweetal korte voorstellingen op het programma. De Fiets en de Dwaas, over het leven van de Amsterdams/Bossche wereldkampioen wielrennen Gerrit Schulte. Te zien in 2017 tijdens de Bossche Kermis en bij diverse wielercriteriums. In 2018 Het Gele Monster, over de opkomst en ondergang van het grootwinkelbedrijf. Geïnspireerd door de voormalige De Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch.

Meerjarig ontwikkeltraject

Na 2018 wil Studio Gebroed zich ontwikkeld hebben tot een gekend gezelschap binnen en buiten Brabant. Gekend door bestaand theaterpubliek en nieuw publiek. Een gezelschap met een uitgebreid netwerk en enkele duurzame allianties. Hiertoe werkt Studio Gebroed onder meer samen met MATZER Theaterproducties en Toneelgroep Maastricht, stelt het een zakelijk leider aan en zet het in op mannenmarketing.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is overtuigd van de urgentie van de doorontwikkeling van Studio Gebroed. De verwachting is dat de gedefinieerde ontwikkelpunten tot een wezenlijke versterking van het gezelschap leiden. Studio Gebroed heeft de potentie om zich regionaal te verankeren en om landelijk een stap te gaan maken. De ambitie om en de wijze waarop Studio Gebroed andere doelgroepen, in het bijzonder mannen, wil betrekken bij theater vindt de jury hierbij relevant. Ook de adviescommissie impulsgelden staat positief tegenover het initiatief van Studio Gebroed.

Rol Kunstloc

Jeroen Konings is ter voorbereiding op zijn aanvraag in gesprek gegaan met een adviseur van bkkc.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/013. Meer informatie over het project vind je op de website van Studio Gebroed.

Meer weten over ontwikkeltrajecten met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Copper Views
Kunst aan de Groene Corridor
Superland | Matthijs Bosman
The Dutch Institute of Food & Design
Kunstplan Ecodorp Boekel
Het Groote Hoofd
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
Aus Berlin
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Nishant Bhola | World of Dance
PLYGRND.city
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Stil Geluid | MoveToMeet
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
New Dutch Connections
Human Rights Tattoo
De Link
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Paleis voor Volksvlijt
Dansen met de vijand
Make it - Jazz Festival Tilburg