Superland is een door Matthijs Bosman ontwikkelde landelijke supermarktketen. Een supermarktketen die NIET werkelijk bestaat. Met Superland trekt kunstenaar Matthijs Bosman het land in. Dat doet hij door slechts één afdeling van Superland werkelijk te bouwen, maar dan mobiel. Omdat Superland elke partij als klant beschouwt, ook degene die normaal als leverancier worden gezien, is er maar één afdeling denkbaar: De Klantenservice. Met dit kunstproject wil Bosman het denken over de voedselketen op onverwachte wijze openbreken.

In het project Natural Farm Lab boog Matthijs zich in opdracht van Het Platform Natuurlijke Veehouderij over de vraag: hoe komen we tot een gezonde agrarische sector waarbij onder andere minder gebruik wordt gemaakt van antibiotica? Hij onderzocht de huidige, schadelijke voedselketen en dit mondde uit in het concept ‘Superland’.
 
Met Superland reageert Bosman op en gaat hij met verschillende partijen in gesprek over de toename van intensieve veehouderij in Nederland. Volgens hem heeft dit schadelijke gevolgen voor alle betrokken partijen: zowel voor boeren als voor consumenten, en niet te vergeten, voor de beesten.

Roadtrip

Met Superland trekt Bosman eropuit: van boerendorp naar markt, van opleiding naar agrarisch bedrijf, van supermarkt naar buitenwijk. Op deze manier zoekt hij expliciet niet de bij voorbaat geïnteresseerde early adapters op. Zij denken immers toch al kritisch na over de voedselketen. Hij richt zich juist op ‘gewone’, onvoorbereide mensen.
 
Bosman werkt daarnaast samen met Herenboeren uit Boxtel, met het Agri Food Innovatie cluster Zwolle, Platform Natuurlijke Veehouderij, ZLTO, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant. Bosman stelt een manifest op, dat ondertekend wordt door medestanders en met een roadmovie legt hij zijn Roadtrip vast in beeld. Zo blijven de resultaten van de trip zichtbaar en deelbaar.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury constateert dat dit project bijdraagt aan de versterking van de beroepspraktijk van de aanvrager en daarmee van betekenis is voor het Brabantse cultuursysteem. Bovendien zet de aanvrager mede door dit project de (Brabantse) cultuursector als waardevolle samenwerkingspartner op de kaart bij niet-culturele sectoren. Dit project levert een interessante bijdrage aan het debat rondom agrifood.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant adviseerde Matthijs Bosman over samenwerking met de agrifood sector in Noord-Brabant. Daarnaast las Kunstloc voorafgaand aan het indienen van de aanvraag kritisch mee en voorzag de projecthouder van feedback.
 
De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website (nr. IMP/2018/T3/097). 

bekijk hier de aanvraag

Wil je meer weten over samenwerking met de agrifood sector?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand