Switch2Move is een initiatief van danser Andrew Greenwood. In het project zet hij specifiek in op dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer. Tijdens deze dansinterventies wordt onderzoek uitgevoerd met diverse onderwijsinstellingen, om het effect ervan aan te tonen. Zo levert hij een bijdrage aan preventieve gezondheidszorg. Na een periode van pionieren zet Switch2Move de bijdrage uit de impulsgelden in om het effect van het project aan te tonen en nieuwe partners hieraan te verbinden.

foto: William van der Voort

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie is te spreken over de inzet van Andrew Greenwood om middels de inzet van artistieke dansinterventies een bijdrage te leveren aan positieve gezondheid en de verbinding die hij met Switch2Move maakt met andere domeinen. De commissie constateert dat de aanvrager een innovatieve werkwijze hanteert, die mogelijk voorbeeldstellend kan zijn door de inzet van kunst als preventief middel ten behoeve van positieve gezondheid. Het uitvoeren van een validatieonderzoek acht zij een belangrijke stap om nieuwe samenwerkingspartners aan het project te verbinden. Volgens de commissie is voldoende aannemelijk gemaakt dat het project hieraan zal bijdragen en daarmee nieuwe verdienkansen, o.a. vanuit zorgverzekeraars, creëert. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/361

Meer weten over het uitvoeren van validatieonderzoek met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden