Justine Kontou & Marthe Biezen

Gedreven en geïnspireerd door de positieve werking van natuur en kunst op het welbevinden van de mens, creëert Justine Kontou ruimtelijke ervaringen. Hierin gaat ze op zoek naar methoden en ontwikkelingen ten behoeve van een gezonde omgeving. Vanuit een holistische aanpak werkt Justine samen met ontwerper Marthe Biezen en diverse andere experts, o.a. op het gebied van geur, geluid, licht en tactiele materialen om ruimtes te realiseren, die het welzijn van haar gebruikers verbetert.

The design of spatial well-being

Kontou & Biezen willen een professionaleringsslag maken in hun samenwerking: gefundeerd onderzoek en verdieping van hun kennis dat hen de kans biedt hun ontwerpfilosofie te valideren. Hiermee kunnen ze opdrachtgevers over de streep halen ruimtes te ontwerpen waarin mensen tot rust kunnen komen: contemplation spaces. Zowel in de commerciële als in de non-profit sector. Het impulsgeld is bestemd voor 2 testcases, bijbehorend onderzoek en een studie. Na de impuls kunnen ze een gezamenlijke zelfstandige beroepspraktijk opzetten en hun onderneming succesvol in de markt zetten.

Lees meer over dit project op MEST

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is te spreken over het innovatieve karakter van het project, de samenwerking die wordt aangegaan met andere disciplines, de verbinding die wordt gelegd tussen wetenschap en design, de raakvlakken met andere beleidsterreinen en de voorlopersrol die Kontou en Biezen daarmee ontwikkelen. Kontou & Biezen hebben een onderzoekende en lerende houding, hebben een duidelijke visie, zakelijk inzicht en stralen daadkracht uit. De jury is overtuigd van de bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen en ziet dat dit project een belangrijkste stap is in het bewerkstelligen van een effect op beide terreinen.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft aan aanjagende en adviserende rol gespeelt bij deze aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/045

Meer weten over de ontwikkeling van je ontwerpfilosofie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand