Justine Kontou & Marthe Biezen

Gedreven en geïnspireerd door de positieve werking van natuur en kunst op het welbevinden van de mens, creëert Justine Kontou ruimtelijke ervaringen. Hierin gaat ze op zoek naar methoden en ontwikkelingen ten behoeve van een gezonde omgeving. Vanuit een holistische aanpak werkt Justine samen met ontwerper Marthe Biezen en diverse andere experts, o.a. op het gebied van geur, geluid, licht en tactiele materialen om ruimtes te realiseren, die het welzijn van haar gebruikers verbetert.

The design of spatial well-being

Kontou & Biezen willen een professionaleringsslag maken in hun samenwerking: gefundeerd onderzoek en verdieping van hun kennis dat hen de kans biedt hun ontwerpfilosofie te valideren. Hiermee kunnen ze opdrachtgevers over de streep halen ruimtes te ontwerpen waarin mensen tot rust kunnen komen: contemplation spaces. Zowel in de commerciële als in de non-profit sector. Het impulsgeld is bestemd voor 2 testcases, bijbehorend onderzoek en een studie. Na de impuls kunnen ze een gezamenlijke zelfstandige beroepspraktijk opzetten en hun onderneming succesvol in de markt zetten.

Lees meer over dit project op MEST

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is te spreken over het innovatieve karakter van het project, de samenwerking die wordt aangegaan met andere disciplines, de verbinding die wordt gelegd tussen wetenschap en design, de raakvlakken met andere beleidsterreinen en de voorlopersrol die Kontou en Biezen daarmee ontwikkelen. Kontou & Biezen hebben een onderzoekende en lerende houding, hebben een duidelijke visie, zakelijk inzicht en stralen daadkracht uit. De jury is overtuigd van de bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen en ziet dat dit project een belangrijkste stap is in het bewerkstelligen van een effect op beide terreinen.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft aan aanjagende en adviserende rol gespeelt bij deze aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/045

Meer weten over de ontwikkeling van je ontwerpfilosofie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met impulsgelden