Het vakgebied food&design is de laatste jaren sterk in opmars. In Brabant speelt dit een prominente rol en is er veel aandacht voor alternatieve en creatieve antwoorden op complexe voedselvraagstukken. The Dutch Institute of Food & Design (DIFD) biedt een internationaal platform voor food-designers met als doel deze opkomende ontwerpdiscipline naar een hoger niveau te tillen en de betekenis hiervan te vergroten en over te dragen.

Ongeveer 15 jaar geleden zijn ontwerpers zich gaan richten op voedsel, onder invloed van conceptueel ontwerpers die zich op voedselvraagstukken richten. Waar ontwerpers zich voorheen bezighielden met het ontwerpen van praktische benodigdheden rondom voedsel (serviezen, bestek) en met de concrete materialen voor het bereiden van voedsel (fornuizen, barbecues), is er een beweging ontstaan die juist de betekenis van het voedsel zelf centraal stelt.
 
The Dutch Institute of Food&Design wil een cultuuromslag in de voedsel- en ontwerpwereld teweegbrengen door het vakgebied food&design te ontwikkelen en te versterken, en door de betekenis hiervan structureel bij (jonge) ontwerpers, voedselgerelateerde organisaties en het brede publiek te vergroten.

Opstarten platform

Met een door verschillende ontwerpers gezamenlijk opgesteld manifest spreekt The Dutch Institute of Food&Design zich uit over de wijze waarop food&design bijdraagt aan oplossingen van voedselvraagstukken en aan de verrijking van onze eetcultuur. DIFD ontwikkelt een online platform dat dient als digitale ontmoetingsplek, journalistiek medium en inspiratiebron voor ontwerpers, voedsel gerelateerde organisaties en overige geïnteresseerden wereldwijd. DIFD werd gelanceerd door middel van een cultureel programma tijdens de Dutch Design Week (2018) in Eindhoven, bestaande uit een meerdaagse expositie van diverse food-designers, een expertmeeting van professionals uit de foodsector en met awards voor talentvolle food-designers. DIFD ontvangt een een meerjarige impulsbijdrage voor de ontwikkeling, positionering en lancering van het platform.

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De jury is van mening dat de aanvrager een sterke artistieke visie heeft die bijdraagt aan de huidige ontwikkelingen binnen het vakgebied van food en design. Het wekt daarbij vertrouwen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken partners naam hebben gemaakt in de artistieke wereld en dat ze beschikken over een breed internationaal netwerk. Food en design zijn speerpunten voor Brabant. Het project draagt bij aan de profilering van de provincie en is hiermee ook van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol Kunstloc Brabant

DIFD won advies in bij Kunstloc Brabant voor het opzetten van een dergelijk platform. Daarnaast heeft Kunstloc voorafgaand aan het indienen van de aanvraag kritisch meegelezen en de projecthouder van feedback voorzien.
 
De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website (nr. IMP/2017/070).
 

bekijk hier de aanvraag

Meer weten over het ontwikkelen van een platform met impulsgelden?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden