Met de programmalijn ‘Theater van de Stad’ betrekt theater De Lievekamp de bewoners van Oss meer bij de programmering van het theater en bij de cultuur in de stad. Zo stimuleert De Lievekamp integratie en participatie van alle delen van de samenleving. Ze betrekt de bevolking in en om Oss actief bij hun programma en nodigt hen uit om van het podium gebruik te maken. De Lievekamp kan met dit project op termijn een voorbeeldfunctie vervullen voor van andere theaters. De Lievekamp ontvangt hiervoor een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma.

De staat van de Osse amateurkunst

Theater De Lievekamp heeft opvallend veel amateurkunst op het programma staan. Stichtingen en verenigen tonen hun voorstellingen op het gebied van toneel, dans, muziek en musical. Daarmee is De Lievekamp een belangrijk trefpunt van de Osse gemeenschap. Onderzoek wijst echter uit dat de nieuwe aanwas van stichtingen en verenigingen terugloopt: het ledenbestand vergrijst en er is een steeds kleiner bereik.

Maatschappelijke ambities

Als regionaal theater heeft De Lievekamp de ambitie om juist álle groepen in de Osse samenleving aan zich te binden en hen te faciliteren, zowel via het programma-aanbod als ook door het aanbieden van het gebouw en faciliteiten. Door in te zetten op integratie en participatie reikt ‘Theater van de Stad’ verder dan de aansluiting op het programma in het theater alléén: het richt zich ook op groepen en individuen die minder of geen aansluiting vinden in de samenleving. Doel is samen met hen betekenisvolle momenten te creëren waarmee de deelnemers grip krijgen op hun persoonlijke ontwikkeling, hun sociale en fysieke omgeving en het publieke domein.

Eigen kracht, creëren, ontwikkelen, persoonlijke groei en verbinden

Het project biedt hen een podium voor voorstellingsgerichte activiteiten en een plaats van samenkomst voor sociaal-culturele activiteiten. Eigen kracht, creëren, ontwikkelen, persoonlijke groei en verbinden zijn hierbij kernbegrippen; waarbij de bijdrage en ondersteuning van het theater én diens faciliteiten een vereiste is.

Meer informatie over Theater van de Stad

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De plannen van Theater de Lievekamp zijn vernieuwend voor de eigen organisatie en de Lievekamp kan hiermee een voorbeeld zijn voor andere theaters binnen en buiten Brabant. De Lievekamp gaat een duurzame samenwerking aan met welzijnsorganisaties en doet een waardevol beroep op externe expertise.

Rol van Kunstloc

Theater De Lievekamp ging voorafgaand aan de aanvraag in gesprek met adviseurs van Kunstloc.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2017/006. 

Meer weten over het betrekken van bewoners bij programmering?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden