Theaterwerkplaats Tiuri leidt theatermakers op die ambitie en een (verstandelijke) beperking hebben. Deelnemers leren acteren, dansen en bewegen en krijgen inzicht in hoe een voorstelling wordt gemaakt. Ze kunnen drie tot vijf dagen per week in de theaterwerkplaats in Breda of Roosendaal terecht. Tiuri biedt hier werk- en stageplaatsen. Centraal staat het zichtbaar maken van het ongekend talent van mensen met een beperking.

Ithaka

Tiuri wil zich vernieuwen en verder ontwikkelen tot een professionele bewegings-theaterwerkplaats. Vanuit beweging is namelijk een grotere integratie mogelijk. Door in te zetten op samenwerking met professionals, zoals met dansgroep De Stilte, vergroten zij de zichtbaarheid en inclusie in de samenleving.

Tiuri is inmiddels gegroeid tot een kennis- en ervaringsexpert op het gebied van het maken van theater met mensen met een beperking. De theaterwerkplaats wil zich graag verder ontwikkelen tot een eigen talenthub. Dat wil zeggen dat zij een vorm zoeken om hun werkwijze te gaan bestendigen. Spelers komen bij Tiuri binnen en kunnen hun talent voor theater optimaal ontwikkelen. Vervolgens vinden zij hiermee de aansluiting met het professionele veld en de mogelijkheid uit te stromen naar professionele producties. Om samen te werken met professionele partijen moet Tiuri zich als organisatie verder professionaliseren op zowel artistiek als zakelijk vlak.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury is zeer te spreken over de wijze waarop de aanvrager zijn doelgroep centraal stelt, benadert en enthousiasmeert. Ook staat de jury positief tegenover de beoogde ontwikkeling van de aanvrager en de bijdrage die het plan levert aan het Brabantse cultuursysteem. De jury is zich er bovendien van bewust dat inclusie een landelijk aandachtsgebied is; de aanvrager vervult volgens haar een voortrekkersrol op dit gebied en kan deze positie met dit plan versterken.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft de aanvrager geadviseerd over de impulsgeldenaanvraag en conceptversies van commentaar voorzien.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/T2/054.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden