Het Erasmus Festival Brabant staat jaarlijks in het teken van de uitreiking van de Erasmusprijs. Naar aanleiding van dalende structurele financiering is het bestuur van de Stichting Erasmus Festival Brabant de laatste jaren steeds meer betrokken geraakt in een uitvoerende rol, waaruit het bestuur zich in volgende edities wil terugtrekken. Met een kennisvouchertraject onderzoekt de stichting welke missie en welk bedrijfsmodel optimaal zijn voor een structurele versterking van het festival.

Erasmus Festival Brabant

Stichting Erasmus Festival Brabant is opgericht in 2000 vanuit het idee om rondom de landelijke uitreiking van de Erasmusprijs door de Stichting Praemium Erasmianum (SPE) een festival te organiseren. De Erasmusprijs is bedoeld voor personen of instellingen die een uitzonderlijke belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese cultuur op sociaal, cultureel of sociaal-wetenschappelijk gebied. Het programma van het Erasmus Festival Brabant sluit jaarlijks aan bij het jaarthema van de Erasmusprijs en staat in het teken van educatie, cultuur, inspiratie, maatschappelijke betrokkenheid en ontmoeting. 

Leervraag

Het bestuur stelt zich open op over de toekomst van het festival en houdt zelfs de mogelijkheid open dat vanuit het kennisvouchertraject wordt geconcludeerd dat er nog maar weinig draagvlak is en het tijd zou kunnen zijn om een andere richting in te gaan. Wat is de urgentie van het festival en welke missie hoort daarbij? Welk bedrijfsmodel is optimaal om meerjarige financiële ondersteuning te bieden? In overleg met het bestuur is gekozen voor de offerte en aanpak van coach Gerard de Kleijn.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Dit kennisvouchertraject draagt bij aan de structurele versterking van het Erasmus Festival Brabant door te onderzoeken welke organisatievorm en bedrijfsmodel optimaal zijn.

Rol Kunstloc Brabant

Er is geadviseerd in het voortraject van deze aanvraag.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/029.

Meer weten over het onderzoeken van een optimaal bedrijfsmodel met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher