Het festival “Urban Matterz” bestaat inmiddels drie jaar, heeft drie festivals georganiseerd en is niet meer weg te denken uit Brabant, maar zeker niet uit Helmond. Met behulp een kennisvoucher werkt Urban Matterz de missie en visie uit tot een concrete strategie.

Urban Matterz 

Urban Matterz heeft zich in korte tijd een plek verworven tussen alle evenementen in Helmond en heeft inmiddels een bekende naam. Niet alleen in Helmond, maar ook in de regio en steeds meer landelijk. Ook internationaal begint Urban Matterz aan bekendheid te winnen. Urban Matterz verbindt professionals en amateurs, onderwijs, bedrijfsleven en culturele en maatschappelijke organisaties. Ze streven daarbij naar duurzame samenwerking. Dat betekent niet alleen dat partners mee werken aan het festival. Urban Matterz zal op haar beurt ook een inbreng hebben bij plannen, projecten, events van de partners. Zo groeit het urban netwerk in Helmond en kan deze beweging ook leiden tot artistieke innovatie.

Kennisvoucher-traject

Om de strategie ten behoeve van de missie en visie uit te werken vraagt Urban Matterz externe ondersteuning van een expert. Ruth Giebels gaat helpen de ambities te vertalen naar benodigde veranderingen in het organisatiemodel en concrete werkplannen die Urban Matterz in staat stellen de volgende stap te maken.

Concreet wordt het festival begeleid bij:
a. Het herinrichten van de organisatie op een manier die het mogelijk maakt de missie en visie te realiseren
b. Het opschalen / professionaliseren van de productie en marketing
c. Het creëren van de financiële basis die nodig is om de herinrichting en opschaling te realiseren.

Meer informatie over de kennisvoucher

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Urban Matterz vervult een belangrijke rol binnen de urban scene van Helmond en levert een bijdrage aan de verankering van de urban cultuur in Helmond en Brabant. De kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft in het voortraject advies gegeven over het opstellen van de aanvraag en heeft meegedacht over een geschikte coach.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/009.

dit kan ook met een kennisvoucher