Dutch Rose Media ontwikkelt Augmented Reality (AR) producties, met name voor de culturele sector. Het bedrijf grijpt de aankoop van de nieuwste 'volumetric video'-technieken aan om met een kennisvouchertraject duurzame financieringsmodellen te ontwikkelen die verzelfstandiging in de hand werken.

Dutch Rose Media

Dutch Rose Media werd in 2012 opgericht door Natasja Paulssen en produceert sindsdien AR projecten met toepassingen in bijvoorbeeld (industrieel) erfgoed, historie, cultuur, en natuur. Het betreft onder andere wandelverhalen en speurtochten. Het bedrijf groeit hard in zowel omzet als personeel, maar is in de dynamische wereld van Augmented en Virtual Reality bovendien genoodzaakt om blijvend op zoek te gaan naar de nieuwste tools en ontwikkelingen om de concurrentie niet uit het oog te verliezen.

AR en VR bieden een 3D wereld waarin verhalen geplaatst kunnen worden. Deze verhalende content moet uiteraard ook 3D zijn, maar blijkt moeilijker te creëeren dan gedacht: het is zeer kostbaar, tijdrovend, en alleen weggelegd voor zeer grote partijen zoals Amazon of Google. Sindskort bestaat echter de mogelijkheid om 3D video op te nemen in speciale 3D studio's onder de noemer Volumetric video. Toegang tot een dergelijke studio opent vele nieuwe deuren voor Dutch Rose Media, maar er is een probleem: deze is er (nog) niet. Het productiebedrijf ziet maar één uitweg, namelijk om zelf een filmstudio te starten.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Dit kennisvouchertraject draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsmodellen voor Dutch Rose Media. Samen met coach en adviseur Jeroen Willems wordt gezocht naar innovatieve manieren om volumetric video financieel levensvatbaar te maken in Nederlandse context. Het bedrijf zet de kennisvoucher in om strategieën voor financiering te leren, met het oog op toekomstige verzelfstandiging.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant (voorheen bkkc) heeft Dutch Rose Media in het voortraject van deze aanvraag geadviseerd over de toepasbaarheid, duurzame inzet en meerwaarde van volumetric video voor de Brabantse cultuursector.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/007.

Meer weten over het ontwikkelen van duurzame financieringsmodellen met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher