Het Tilburgse ensemble VONK, onder artistieke leiding van componiste Nicoline Soeter, staat bekend om een sterk eigen geluid en grensoverschrijdend repertoire. Met de impulsgelden wil VONK haar positie verstevigen door te investeren in zakelijk en artistiek leiderschap.

Ensemble VONK

In VONK werken vier musici en een componiste samen aan nieuwe producties. Samen trekken zij op in de bevlogenheid om nieuwe muziek onder de aandacht van een groter publiek te brengen. In korte tijd heeft de groep zich als culturele startup weten te organiseren. Open-minded en grensverleggend bouwt het ensemble sinds de oprichting in 2015 aan een eigen repertoire. De groep gaat verbindingen aan met relevante en gezaghebbende coproducenten, realiseerde zo’n 65 concerten, van tryout podia tot uitvoeringen in Muziekgebouw aan ’t IJ en De Doelen Rotterdam. In 2018 gaat VONK de grens over met een eerste uitvoering in België op een internationaal festival voor hedendaagse muziek.

Het besef dat coproducties leiden tot vergroting van het draagvlak, heeft de groep er vanaf het begin toe aangezet om te investeren in het contact met relevante partners. Zo ondersteunen November Music en Intro in Situ de groep al 4 jaar en investeerde VONK veel tijd in de reeds genoemde samenwerkingen met Cross-linx, Transit en Tilt. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met VIA ZUID als culturele partner in Limburg.

Impuls

Centraal staat het verder ontwikkelen van het artistiek- en zakelijk beleid. Het doel is te groeien naar een stabiele financieringsmix van publieksinkomsten, cd-verkoop, private en publieke fondsen. De investering in zakelijk en artistiek leiderschap maakt het uitbreiden van ons netwerk mogelijk. De huidige contacten laten zien dat VONK dit strategisch aanpakt. VONK wendt de impulsgelden aan om de volgende (sub)doelstellingen te realiseren:

  • investeren in artistieke ontwikkeling
  • artistieke signatuur uitdragen en de kernwaarden doorvoeren in de hele organisatie
  • versteviging zakelijk beleid
  • uitbreiden netwerk samenwerkingen
  • vergroten draagvlak/publieksbereik

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Het ensemble heeft volgens de jury potentie om een vaste waarde in het Brabantse en het (inter)nationale cultuursysteem te worden. De jury is overtuigd van de artistieke kwaliteit van de musici gelet op het ontwikkelen van nieuw en interessant repertoire en de samenwerkingen die zij aan gaan. Dankzij een bijdrage uit de impulsgelden kan VONK haar positie versterken als waardevolle partner in coproducties.

Kennisvouchertraject

Ensemble VONK ontving eerder een kennisvoucher. De ambitie van VONK is de inhoud van het werk versterken, en een nieuw, breder publiek aanspreken. De kennisvoucher is toegekend ter ondersteuning van de professionalisering van de organisatie. Nicoline Soeter en Martijne van Dijk deden een coachingstraject met Brüggeman & Mutsaerts Creative Consultancy. Aandachtspunten daarbij waren:

  • het opzetten en uitvoeren van een marktonderzoek;
  • het ontwerpen van een beleidsplan om nieuw publiek te bereiken en hogere opbrengsten te realiseren;
  • het opstellen van een marketingplan om de zichtbaarheid te verbeteren.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft VONK geadviseerd over de richtlijnen van de impulsgelden en de manier van begroten.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/012.

dit kan ook met impulsgelden