Niels Duffhues is een opvallende en eigenzinnige kunstenaar. Ooit begonnen als musicus en songwriter, is hij al snel multidisciplinair gaan werken. Om zijn beroepspraktijk naar een hoger niveau te tillen deed hij een beroep op de impulsgelden.

Niels Duffhues

Niels Duffhues treedt op als singer-songwriter, geeft cinéconcerten, exposeert, geeft audio- en beelddragers uit, geeft lezingen, programmeert en adviseert. Dit resulteerde tot nu toe in honderden optredens in binnen- en buitenland, deelname aan diverse exposities, 14 muziekalbums, tientallen korte kunstfilms, videoclips en meerdere theater- en multimediaproducties. Eén van zijn projecten is in première gegaan tijdens November Music 2018, een internationaal festival op het gebied van actuele muziek. Ook werk Duffhues samen met expositieruimte en uitgeverij Onomatopee in Eindehoven.

Doorontwikkeling

Niels Duffhues heeft afgelopen jaren getoond dat hij met relatief beperkte middelen heel veel kan doen. Nu wil Niels Duffhues zijn beroepspraktijk versterken en verduurzamen en daarmee een volgende stap zetten in zijn carrière. Die volgende stap richt zich onder meer op het verder bekend maken en onder de aandacht brengen van zijn multidisciplinaire werk en beroepspraktijk bij curatoren, programmamakers, pers en publiek om zo zijn unieke filmkunst te verankeren in de culturele infrastructuur.

De impulsgelden zet hij in om het volgende te realiseren:
1. Investering in adequate promotiemiddelen.
2. Investering in marketing onderzoek, analyse, advies en werkzaamheden.
3. Investering in advies aangaande financieringsmix en fondsenwerving.
4. Investering in het maakproces en organisatie, zodat Duffhues voldoende tijd kan investeren in het plan zonder dat de kwaliteit van zijn werk daaronder lijdt.
5. Investering in techniek.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury beoordeelt de borging van de artistieke kwaliteit van dit project voldoende door de positie van de aanvrager in het culturele veld en de samenwerking met erkende partijen uit het culturele veld. De jury constateert dat dit project gericht is op een blijvend effect en heeft er vertrouwen in dat de realisatie van dit project zal leiden tot de versteviging van de beroepspraktijk van deze maker.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft Niels Duffhues middels gesprekken geadviseerd over de aanvraag en conceptversies becommentarieerd.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/092.