Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, vanaf nu tweewekelijks ook op de website van Kunstloc Brabant.

Website

De website van het regioprofiel noemden we hierboven al. www.regioprofielbrabant.nl is sinds een week in de lucht. Je vindt er bovenin het menu, waarin informatie over de vier programmalijnen, de meerjarensubsidies professionele kunsten, Waarde van Cultuur, nieuws, agenda en tijdlijn te vinden zijn. De Taskforce Regioprofiel en de werkgroepen willen alles zo transparant mogelijk laten verlopen. Op de pagina’s van de programmalijnen kun je opmerkingen, suggesties en anderszins achterlaten.

Proeftuin

BrabantStad heeft Kunstloc Brabant gevraagd voor de proeftuin internationalisering op zoek te gaan naar plannen en projecten die kunnen bijdragen aan een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant, waarvan de resultaten ook input leveren voor verdergaande samenwerking op het gebied van internationalisering. Binnen zeven aandachtsgebieden worden kleine bedragen beschikbaar gesteld voor makers, instellingen en organisaties.

> lees hier meer

Publiekswerking: 14 november

Op 14 november vindt in samenwerking met Cultuurmarketing een inspiratiemiddag plaats over publiekswerking. Omdat we deze belangrijk vinden voor de operationalisering van het regioprofiel, mogen Brabantse makers en instellingen gratis naar binnen. Er zijn onder meer speeddates waarin je jouw ideeën over publiekswerking met mensen uit de werkgroep Publiekswerking kunt delen.

> lees hier meer

Adviseurs

BrabantStad zoekt een voorzitter en leden voor de Adviescommissie van de Meerjarensubsidies Professionele Kunsten 2021–2024 BrabantStad. Als onderdeel van het regioprofiel hebben de Provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, ‘s‑Hertogenbosch en Tilburg voor de professionele kunsten in 2021–2024 op elkaar afgestemde meerjarige subsidieregelingen met één aanvraagprocedure en één integrale beoordeling. De adviescommissie bestaat uit zestien leden plus een onafhankelijk voorzitter. We zoeken naar voor elke stad twee leden met specifieke kennis van de lokale context en acht leden met kennis van de gehele Brabantse context.

> lees hier meer