Tweede indientermijn subsidie impulsgelden 2019: wat je écht moet weten

Tweede indientermijn subsidie impulsgelden 2019: wat je écht moet weten

Expertmeeting

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2019 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. Van 29 april t/m 5 mei is de tweede mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. We hebben de belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten voor je op een rij gezet!

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de subsidievereisten. We raden je aan om ter voorbereiding op je aanvraag de informatie op onze website en de regeling (paragraaf 6 van Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant) goed door te lezen en contact op te nemen met een van onze adviseurs.

Indienen

Vanaf maandag 29 april kunnen er aanvragen voor subsidie impulsgelden worden ingediend. Dat doe je door in te loggen in het digitale aanvraagsysteem, het aanmeldformulier in te vullen en de vereiste documenten zorgvuldig en compleet te uploaden. Dit kan tot en met zondag 5 mei. De hiernavolgende mogelijkheid is van 23 t/m 29 september.

Je kunt nu al inloggen en je aanvraag voorbereiden. Daarna kun je deze opslaan (button rechts onderin). Je aanvraag wordt dan bewaard.

Na indienen ontvang je per e-mail een bevestiging van ontvangst. Geen bericht ontvangen? Check ook je ongewenste mail of spambox.

Volledigheidscheck

We checken of je aanvraag volledig is, dat wil zegen: zijn alle vereiste documenten geüpload en voldoen deze aan de formele vereisten?

In de week van 13 mei ontvang je hierover bericht per e-mail. Houd dus na uploaden je e-mail in de gaten. Let op: pas als je aanvraag compleet is kan deze worden voorgelegd aan de Adviescommissie.

Controleer van te voren zelf of jouw aanvraag volledig is met deze checklist.

In gesprek met de adviescommissie impulsgelden

Mits de aanvraag formeel compleet is, vindt er in de eerste twee weken van juni een gesprek met de Adviescommissie Impulsgelden plaats. Je krijgt dan de mogelijkheid om je plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden.

Je ontvangt per e-mail ongeveer 1,5 week van te voren een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

De totale doorlooptijd, van uploaden aanvraag tot ontvangst beschikking, is circa 12 weken.

Impulsgeldenprogramma

Subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Meer weten hierover?

Neem contact op met: Sam Branten

013 750 84 27