Stichting Kunstloc Brabant zoekt per direct een

ADVISEUR MET ALS SPECIALISATIE CULTUUREDUCATIE

32-36 uur per week

Voorkeur ingangsdatum: 1-2-2021

Stichting Kunstloc Brabant zet zich in voor het brede kunst- en cultuurveld in Brabant: cultuureducatie, amateurkunst, community art en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg. Kunstloc adviseert, verbindt en ondersteunt de kunst- en cultuursector, om de positieve impact van kunst en cultuur voor alle Brabanders voelbaar te maken.

PROGRAMMA CULTUUREDUCATIE

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant zet Kunstloc in op duurzame verankering van cultuureducatie binnen de school. Ze stelt zich ten doel zoveel mogelijk scholen te bewegen om cultuureducatie structureel in het curriculum op te nemen en om zoveel mogelijk gemeenten te laten participeren in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Kunstloc werkt hierin samen met gemeentelijke intermediairs en stedelijke uitvoeringsorganisaties, kunstvakopleidingen, Pabo’s en diverse partners om de school heen.

Binnen de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ worden scholen uitgedaagd meer verantwoordelijkheid te nemen voor kwalitatief cultuuronderwijs. De afgelopen jaren is De Cultuur Loper ontwikkeld als instrument om te komen tot visievorming in samenwerking met lokale intermediairs en aanbieders uit hun culturele omgeving. Deze intermediairs, cultuuraanbieders en trainers (die scholing verzorgen) worden door Kunstloc ondersteund in hun directe dienstverlening aan scholen.

Kunstloc Brabant is een netwerk- en kennisorganisatie die projectmatig werkt. Wij weten wat er speelt in de Brabantse culturele sector én het onderwijs en zetten onze kennis en ervaring graag in om anderen vooruit te helpen. Dat doen we door te adviseren, bijeenkomsten of trainingen te organiseren en artikelen te publiceren.

We zoeken een stevige denker & doener die sterk is op inhoud én proces. Een pro actieve en resultaatgerichte adviseur cultuureducatie die samen met collega’s en partners werkt aan de duurzame verankering van cultuureducatie in het onderwijs.

TAKEN

 • Projectcoördinatie ‘bovenlokale samenwerking & culturele infrastructuur’
 • Coördinatie Stuurgroep cmk3 (de samenwerking met stedelijke uitvoeringsorganisaties voor cultuureducatie)
 • Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, opvolgen van afspraken en voeren van voortgangsgesprekken
 • Begeleiden en aanjagen van regionale netwerken en themagroepen
 • Ontwikkelen van cultuur educatieve inhouden
 • Organisatie en invulling van provinciale themadagen rondom cultuureducatie
 • Begeleiding van gemeentelijke intermediairs bij het traject De Cultuur Loper
 • Het initiëren en begeleiden van scholingstrajecten

FUNCTIE EISEN

 • Relevante opleiding op HBO-niveau
 • Minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van cultuureducatie
 • Kennis van cultuur- en onderwijsbeleid
 • Bekendheid met de culturele infrastructuur in Brabant
 • Bekendheid met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit & met De Cultuur Loper
 • Beschikt over samenwerkingsvaardigheden, werkt dialoog gericht en kan omgaan met groepen
 • Pro-actief, strategisch, procesbegeleider, bemiddelaar, flexibel en met lef, schakel tussen beleid en uitvoering
 • Ervaring met projectcoördinatorschap en projectmatig werken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, dat wil zeggen een goede antenne voor trends en nieuws in de culturele sector
 • Ervaring met het schrijven van heldere teksten, weet netwerk in te zetten middels social media

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wij bieden een dynamische en open werksfeer in een organisatie in beweging met ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. We zijn gevestigd in de prachtige LocHal vlak bij het station in Tilburg van waaruit we op basis van activiteit gerelateerd werken onze werkzaamheden uitvoeren. Werktijden worden in overleg vastgesteld.

De functie is conform het arbeidsvoorwaardenreglement van Kunstloc Brabant ingeschaald in schaal 6 (€ 2.878 - € 4.290 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) dat je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Zo kan je met dit budget bijvoorbeeld zelf bepalen of je liever extra verlofdagen of extra loon wilt ontvangen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband van 12 maanden.

SELECTIEPROCEDURE

Is dit de vacature waarin u al uw passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor vrijdag 15 januari 2021 uw motivatiebrief en curriculum vitae naar hr@kunstlocbrabant.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 19 januari en donderdag 21 januari. Tweede gesprekken vinden plaats in de week van 25 januari.

INLICHTINGEN

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij: Petra Levert, programmaleider Cultuureducatie, e-mail: petra.levert@kunstlocbrabant.nl /  tel: 013 464 82 87 of 06-51804189.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u terecht bij personeelszaken Jocintha Jansen, HR-adviseur a.i., tel: 06 – 24268359.

Gezien de huidige personeelssamenstelling van de organisatie streven wij naar inclusiviteit en diversiteit. Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie.