vacatures

lochal - arjen veldt

Huidige vacatures

Vacature: Adviseur met als specialisatie amateurkunst

28 – 32 uur per week

Stichting Kunstloc Brabant zoekt per direct een pro-actieve en resultaatgerichte adviseur met als specialisatie amateurkunst.

 

Inhoud functie

Door in te zetten op ondernemerschap draagt Kunstloc bij aan een sterke kunst- en cultuursector in Brabant. Als adviseur ondersteun je Brabantse professionele en amateurkunstorganisaties en individuele makers bij het versterken van hun organisatiekracht, zichtbaarheid, financiering en netwerk. Dit doe je onder meer door aanvragen binnen het provinciale programma Impulsgelden te begeleiden, door (netwerk)bijeenkomsten en scholing te verzorgen en door de jaarlijkse werkconferentie amateurkunst te organiseren. Je bent vanuit Kunstloc contactpersoon voor het brede veld van de amateurkunst.

 

Kunstloc Brabant is een netwerk- en kennisorganisatie die projectmatig werkt. Opgebouwd volgens een matrixstructuur hetgeen betekent dat je zowel werkzaam bent binnen twee programma’s, Versterken en Kennis, als deel uitmaakt van een team van waaruit je bijdraagt aan de lerende organisatie. We zoeken een stevige denker & doener die sterk is op inhoud én proces.

 

Taken

 • Contactpersoon voor het brede veld van de amateurkunst in Brabant, bijdrage leveren aan visievorming op het gebied van amateurkunst en talentontwikkeling.
 • Begeleiden van aanvragen Impulsgelden (subsidieaanvragen, kennisvouchers, crowdfunding)
 • Initiëren en organiseren van scholing en (netwerk)bijeenkomsten zoals de Werkconferentie Amateurkunst
 • Verzorgen van communicatie omtrent amateurkunst
 • Contactpersoon voor de provincie m.b.t. het netwerk van professionele makers

 

Functie-eisen

 • Relevante opleiding op HBO-niveau
 • Minimaal 4 jaar werkervaring in de kunst- en cultuursector, bij voorkeur in de amateurkunst
 • Goede adviesvaardigheden, in staat om de vraag in kaart te brengen en te vertalen in concrete stappen
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten m.b.t. netwerkvorming en het vermogen te schakelen tussen beleid en uitvoering
 • Bekend met projectmatig werken en in staat om binnen projecten inhoudelijke activiteiten in co-creatie te initiëren, ontwikkelen en begeleiden
 • Kennis van en ervaring met vrijwilligersorganisaties
 • Pro-actief, enthousiast, teamspeler, hands on mentaliteit, resultaatgericht, flexibel inzetbaar en in staat om te gaan met veranderingen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, dat wil zeggen een goede antenne voor trends en nieuws in de culturele sector, gerelateerd aan de eigen werkzaamheden en de positie van Kunstloc en kennis van en ervaring met het schrijven van heldere teksten, social media en nieuwsbrieven

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een dynamische en open werksfeer in een organisatie in beweging met ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. We zijn gevestigd in de prachtige LocHal vlak bij het station in Tilburg van waaruit we op basis van activiteit gerelateerd werken onze werkzaamheden uitvoeren. Werktijden worden in overleg vastgesteld.

 

De functie is conform het arbeidsvoorwaardenreglement van Kunstloc Brabant ingeschaald in schaal 6 (€ 2.700 – € 4.025 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) dat je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Zo kan je met dit budget bijvoorbeeld zelf bepalen of je liever extra verlofdagen of extra loon wilt ontvangen.

 

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband van 12 maanden.

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen over de functie kunt u terecht bij: Evelien Nelemans-Wouters, programmaleider Versterken, tel: 013 474 82 77 of 06 86 82 95 49.

 

Voor inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij personeelszaken T: 013 750 84 00.

 

Sollicitaties graag vóór 8 mei 2019 sturen naar sollicitatie@kunstlocbrabant.nl

Vacature: Adviseur met als specialisatie cultuureducatie

32 uur per week

Stichting Kunstloc Brabant zoekt per direct een pro-actieve en resultaatgerichte adviseur met als specialisatie cultuureducatie.

 

Programma cultuureducatie

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant zet Kunstloc in op duurzame verankering van cultuureducatie binnen de school. Ze stelt zich ten doel zoveel mogelijk scholen te bewegen om cultuureducatie structureel in het curriculum op te nemen en om zoveel mogelijk gemeenten te laten participeren in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De organisatie werkt in toenemende mate samen met Pabo’s, met kunstvakopleidingen en met diverse partners om de school heen.

 

Binnen het project De Cultuur Loper help je scholen bij visievorming, versterking van het eigen programma en bij het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid. De intentie is dat scholen zo het vertrouwen krijgen om het ‘zelf’ te doen in samenwerking met lokale intermediairs en met hun culturele omgeving. De cultuursector (cultuuraanbieders) en de trainers (die cultuureducatiescholing verzorgen) worden door Kunstloc geholpen om in hun dienstverlening aan scholen bij deze aanpak aan te sluiten.

 

Kunstloc Brabant is een netwerk- en kennisorganisatie die projectmatig werkt. Opgebouwd volgens een matrixstructuur hetgeen betekent dat je zowel werkzaam bent binnen het programma Cultuureducatie, als deel uitmaakt van een team van waaruit je bijdraagt aan de lerende organisatie. We zoeken een stevige denker & doener die sterk is op inhoud én proces.

 

Taken

 • Ontwikkelen van cultuur educatieve onderwijsinhouden en -projecten
 • Begeleiden van regionetwerken en intermediairs cultuureducatie
 • Organisatie en invulling van themadagen rondom cultuureducatie
 • Ontwikkeling en begeleiding traject De Cultuur Loper
 • Het initiëren en begeleiden van trainingen in het kader van deskundigheidsbevordering binnen het onderwijs
 • Het begeleiden van scholen, trainers en cultuurcoördinatoren binnen scholingstrajecten

 

Functie-eisen

 • Relevante opleiding op HBO-niveau
 • Minimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van cultuureducatie
 • Kennis van cultuur- en onderwijsbeleid, inclusie en participatie.
 • Bekendheid met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit & De Cultuur Loper is een vereiste
 • Beschikt over coachende vaardigheden, werkt dialoog gericht en kan omgaan met groepen
 • Pro-actief, enthousiast, teamspeler, hands on mentaliteit, resultaatgericht, flexibel inzetbaar en in staat om te gaan met veranderingen
 • Bekend met projectmatig werken en in staat om binnen projecten inhoudelijke activiteiten in co-creatie te initiëren, ontwikkelen en begeleiden
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, dat wil zeggen een goede antenne voor trends en nieuws in de culturele sector, gerelateerd aan de eigen werkzaamheden en de positie van Kunstloc en kennis van en ervaring met het schrijven van heldere teksten, social media en webredactie

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een dynamische en open werksfeer in een organisatie in beweging met ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief. We zijn gevestigd in de prachtige LocHal vlak bij het station in Tilburg van waaruit we op basis van activiteit gerelateerd werken onze werkzaamheden uitvoeren. Werktijden worden in overleg vastgesteld.

 

De functie is conform het arbeidsvoorwaardenreglement van Kunstloc Brabant ingeschaald in schaal 6 (€ 2.700 – € 4.025 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) dat je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Zo kan je met dit budget bijvoorbeeld zelf bepalen of je liever extra verlofdagen of extra loon wilt ontvangen.

 

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband van 12 maanden.

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen over de functie kunt u terecht bij: Ad van Drunen, programmaleider Cultuureducatie, tel: 013 464 82 41 of 06 86 86 26 05.

 

Voor inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij personeelszaken T: 013 750 84 00.

 

Sollicitaties graag vóór 8 mei 2019 sturen aan sollicitatie@kunstlocbrabant.nl

Over Kunstloc

Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.

Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in onze samenleving.

Als uitvoeringsorganisatie voor de Provincie Noord-Brabant zetten we ons daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

Kunstloc is een fusieorganisatie die medio 2018 is gevormd uit Kunstbalie en bkkc. Kunstbalie functioneerde als uitvoeringsorganisatie voor het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en bkkc op het gebied van de professionele kunsten. Met de fusie wil Kunstloc de integraliteit van het cultuurbeleid en daarmee de effectiviteit ervan vergroten. Met de totstandkoming van de nieuwe organisatie is de intermediaire structuur versterkt die de provincie Noord-Brabant in staat stelt de regisserende rol te spelen waarmee zij zich van andere provincies onderscheidt en is een structuur gecreëerd die deze rol op het niveau van BrabantStad kan spelen

laatste berichten