Ad van Drunen

Programmaleider Cultuureducatie

013 464 82 41

Ik was 8 jaar toen ik op school een liedje mocht voorspelen dat mijn vader me op de mondharmonica had aangeleerd. Sterker nog: ik mocht álle klassen langs om het te laten horen. Totdat in één van die klassen de vraag kwam of ik nog een ander liedje wilde spelen. Helaas, ik kende er maar eentje.

De droom, om muziek te laten horen aan een aandachtige groep luisteraars, is vanaf dat moment altijd in mijn hoofd aanwezig geweest. Die eerste ervaring heeft mijn leven lang mijn keuzes bepaald. Het meemaken van zoiets op jonge leeftijd - het maakt niet uit binnen welke discipline - gun je toch ieder kind...

Nu, zoveel jaar later, na opleidingen aan de Pedagogische Academie en het Conservatorium, besef ik eens te meer dat mijn huidige werk nog steeds gericht is op het onderwijs en het kunstenveld. Na jaren ervaring in het onderwijs, als uitvoerend musicus en zelfstandig docent, werk ik in een sector die meer dan op de uitvoering is gericht op het scheppen van randvoorwaarden: hoe bieden we iedereen de mogelijkheden om zich van jongs af aan kunstzinnig te ontplooien?

Als Programmaleider Cultuureducatie bij Kunstloc Brabant kan ik daar - samen met vele collega's en partners in het veld - mede aan bijdragen. In mijn schaarse vrije tijd dompel ik me nog graag onder in concert- of tentoonstellingsbezoek, schrijf ik teksten en componeer ik liederen. En héél af en toe voer ik nog eens wat uit. Dan ervaar ik weer eens aan den lijve waar ik het allemaal voor doe! 

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Een nieuw hoofdstuk voor Ad en Johan

Een nieuw hoofdstuk voor Ad en Johan

We nemen afscheid van onze collega's Ad van Drunen en Johan Kersten en willen hen graag bedanken voor hun inzet. Veel geluk en succes in de toekomst!

3 juli 2020
Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020
Vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties

Vernieuwde Brede Regeling Combinatiefuncties

Met de regeling voor combinatiefuncties wordt financiering beschikbaar gesteld voor gemeenten om cultuurcoaches aan te stellen die cultuur, sport, het sociale domein en onderwijs met elkaar verbinden.

21 maart 2019
De Cultuur Loper spreidt vleugels verder uit in Noord-Brabant

De Cultuur Loper spreidt vleugels verder uit in Noord-Brabant

Met de deelname van de gemeente Nuenen aan De Cultuur Loper komt het aantal deelnemende gemeentes op 49. Zo is de doelstelling van 45 deelnemende gemeenten in 2020 nu al ruimschoots behaald.

10 september 2018
Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Het budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 drie euro opgehoogd. Hierdoor kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum gaan.

25 juni 2018
De Cultuur Loper in beeld: wat levert het op?

De Cultuur Loper in beeld: wat levert het op?

Wat geven scholen hun leerlingen mee op het gebied van cultuureducatie? Uit de data van 2017 is gebleken waar scholen vooral op inzetten.

1 februari 2018

waar ik je meer over wil vertellen

Het Fundament - grondslag van De Cultuur Loper

Het Fundament - grondslag van De Cultuur Loper

De drie peilers van De Cultuur Loper zijn een filosofie, een coachende houding en een traject. In Het Fundament worden deze drie peilers nader uitgediept.

De opleiding Post hbo cultuurbegeleider

De opleiding Post hbo cultuurbegeleider

Ben je icc'er en wil je verdieping voor vakinhoudelijke kennis en het ontwikkelen van eigen leerlijnen? Dan is de opleiding Post Hbo cultuurbegeleider iets voor jou.