Arthur van Dijk

Raad van Toezicht

De persoonlijke groei die ik in mijn leven heb doorgemaakt is voor een groot deel bepaald door mensen om me heen, maar zeker ook voor een groot deel door kunst. In feite gaat het ook daar natuurlijk om menselijk contact, maar dan indirect, door wat kunstenaars ons te bieden hebben. Door kunst blijf ik nieuwsgierig en vitaal; door kunst weet ik dat vragen belangrijker zijn dan antwoorden. Het is belangrijk dat iedereen optimaal de kans krijgt zich aan die rijke bronnen te laven, en vooral jongeren moeten daarin gesteund worden. De rol die kunst speelt in de samenleving verandert overigens voortdurend. Het is de uitdaging alert te reageren op die veranderingen en zo doende te zorgen voor continuïteit in cultuuroverdracht.

Daar ligt mijn motivatie.

Direct naar: