Erica Gruyters

Adviseur cultuureducatie en -participatie

013 750 84 55

Soms bevindt de mooiste muziek zich tussen de noten

Dat ene moment… waarin de wereld stilstaat en je meegaat in de beweging van de muziek. En voor je het weet is het ogenblik voorbij. Daar zit de schoonheid. Als adviseur cultuureducatie/ amateurkunst heb ik als doel dat iedereen vanaf jongs af aan kunst en cultuur mag ervaren. Als maker en als publiek, Zo leer je jezelf en ook de ander het best kennen.

Ik prijs me gelukkig dat ik al van jongs af aan heb mogen spelen en leren muziek maken bij harmonie St. Michael in Thorn. Eerst in het jeugdorkest en al snel in het grote orkest. Die ervaring gun ik iedereen. Of het in de muziek is of het theater, dans, beeldende kunst of welke vorm van kunst en cultuur dan ook.

Nieuwsgierige strateeg
Als adviseur heb ik onlangs de stap gemaakt van cultuureducatie naar het focusgebied cultuurparticipatie en amateurkunst.

Ik ben als adviseur een nieuwsgierige strateeg. Ik denk in grote lijnen en kijk graag vooruit en kan je helpen om verbindingen te leggen. Ik kan goed luisteren en je helpen om denkpatronen te ontwarren. De kunst daarbij is om op meer manieren naar iets te kijken. Door welke brillen kijk jij? Wat beweegt jou? Daar ben ik nieuwsgierig naar.

Onze omgeving is volop in beweging en vraagt voortdurend om nieuwe oplossingen. Op school, bij je (amateur)vereniging. Overal. Anders kijken en anders doen is niet mogelijk zonder nieuwsgierigheid. Zonder nieuwsgierigheid is er geen verbeelding of beweging. En dan is het de kunst om vanuit dromen ook concreet te worden. Hoe kun je dit realiseren? Wat is de eerste stap die je kunt zetten? Ik help je door even stil te staan en focus te bepalen.

Stilstaan is ook bewegen
Soms bevindt de mooiste muziek zich tussen de noten. Rust en stil staan is lastig als er zoveel op je ‘to do’ lijst hebt staan. Juist in tijd van drukte en chaos is het belangrijk om tijd te nemen om te experimenteren, ontdekken en te reflecteren. Om te kijken wat er is. Kunst en cultuur kunnen hier een waardevolle rol in spelen.

Mer 't jungske zei
Zoveul kleuren blaadjes, zoveul kleuren, overal
Zoveul kleuren zijn nie op te noemen
Mer ik zie ze allemaol

songtekst Gerard van Maasakkers – Bloemen zijn rood – .

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Blog | Maak fouten en lach erom

In dit blog schrijft adviseur Erica Gruyters over het maken van fouten. Waarom is dat zo belangrijk en wat levert dit op?

12 april 2021

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021

18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

De komende vier jaar ontvangen deze 18 amateurkunstorganisaties steun van de Provincie Noord-Brabant.

18 november 2020

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld.

26 maart 2020

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019

waar ik je meer over wil vertellen

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

Amateurkunst in beweging

Stichting Oss Cultureel, fanfarecoach Thijs Hazeleger, Theater Zeevuh en Gemengd Koor Cantiqua vertelden tijdens ons webinar Amateurkunst #3 meer over hoe zij veerkrachtig reageren op ontwikkelingen binnen de Brabantse amateurkunstwereld.

Impact meten? Houd het simpel

Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar?

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.