Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Erica Gruyters

Adviseur cultuurparticipatie en amateurkunst

013 750 84 55

Soms bevindt de mooiste muziek zich tussen de noten

Dat ene moment… waarin de wereld stilstaat en je meegaat in de beweging van de muziek. En voor je het weet is het ogenblik voorbij. Daar zit de schoonheid. Als adviseur cultuureducatie/ amateurkunst heb ik als doel dat iedereen vanaf jongs af aan kunst en cultuur mag ervaren. Als maker en als publiek, Zo leer je jezelf en ook de ander het best kennen.

Ik prijs me gelukkig dat ik al van jongs af aan heb mogen spelen en leren muziek maken bij harmonie St. Michael in Thorn. Eerst in het jeugdorkest en al snel in het grote orkest. Die ervaring gun ik iedereen. Of het in de muziek is of het theater, dans, beeldende kunst of welke vorm van kunst en cultuur dan ook.

Nieuwsgierige strateeg
Als adviseur heb ik onlangs de stap gemaakt van cultuureducatie naar het focusgebied cultuurparticipatie en amateurkunst.

Ik ben als adviseur een nieuwsgierige strateeg. Ik denk in grote lijnen en kijk graag vooruit en kan je helpen om verbindingen te leggen. Ik kan goed luisteren en je helpen om denkpatronen te ontwarren. De kunst daarbij is om op meer manieren naar iets te kijken. Door welke brillen kijk jij? Wat beweegt jou? Daar ben ik nieuwsgierig naar.

Onze omgeving is volop in beweging en vraagt voortdurend om nieuwe oplossingen. Op school, bij je (amateur)vereniging. Overal. Anders kijken en anders doen is niet mogelijk zonder nieuwsgierigheid. Zonder nieuwsgierigheid is er geen verbeelding of beweging. En dan is het de kunst om vanuit dromen ook concreet te worden. Hoe kun je dit realiseren? Wat is de eerste stap die je kunt zetten? Ik help je door even stil te staan en focus te bepalen.

Stilstaan is ook bewegen
Soms bevindt de mooiste muziek zich tussen de noten. Rust en stil staan is lastig als er zoveel op je ‘to do’ lijst hebt staan. Juist in tijd van drukte en chaos is het belangrijk om tijd te nemen om te experimenteren, ontdekken en te reflecteren. Om te kijken wat er is. Kunst en cultuur kunnen hier een waardevolle rol in spelen.

Mer 't jungske zei
Zoveul kleuren blaadjes, zoveul kleuren, overal
Zoveul kleuren zijn nie op te noemen
Mer ik zie ze allemaol

songtekst Gerard van Maasakkers – Bloemen zijn rood – .

wat ik je wil laten weten

Blog | Ode aan mijn vereniging

Adviseur Erica Gruyters over de magie van het muziek maken met zo’n 40 andere leden, ook in tijden dat het even wat minder gaat.

23 mei 2023
Blog | Ode aan mijn vereniging

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Inventarisatie amateurkunst

We brengen in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.

30 november 2022
Inventarisatie amateurkunst

Herstelsteun voor de amateurkunst

Wij hebben de herstelgelden van OCW ingezet om in samenwerking met verschillende gemeenten, de ondersteuning van groepen in de amateurkunst te versterken.

17 oktober 2022
Herstelsteun voor de amateurkunst

Terugblik Werkconferentie Amateurkunst #9

Tijdens de Werkconferentie Amateurkunst werden vele tips en kansen gedeeld voor het (verder) bouwen aan amateurkunst.

2 december 2021
Terugblik Werkconferentie Amateurkunst #9

Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Hoe zet je je als kunstenaar in voor maatschappelijke vraagstukken? En doe je dat dan in opdracht? Of op eigen initiatief?

22 november 2021
Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Door samen te werken in BrabantStad willen wij initiatiefnemers ondersteunen met kennis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een kennisinfrastructuur dat aansluit bij Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

4 november 2021
Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Amateurkunst in beweging

Stichting Oss Cultureel, fanfarecoach Thijs Hazeleger, Theater Zeevuh en Gemengd Koor Cantiqua vertelden tijdens ons webinar Amateurkunst #3 meer over hoe zij veerkrachtig reageren op ontwikkelingen binnen de Brabantse amateurkunstwereld.

25 mei 2021
Amateurkunst in beweging

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Blog | Maak fouten en lach erom

In dit blog schrijft adviseur Erica Gruyters over het maken van fouten. Waarom is dat zo belangrijk en wat levert dit op?

12 april 2021
Blog | Maak fouten en lach erom

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

De komende vier jaar ontvangen deze 18 amateurkunstorganisaties steun van de Provincie Noord-Brabant.

18 november 2020
18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Kunstloc adviseert en visiteert organisaties die deelnemen aan de meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021-2024.

18 november 2020
Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld.

26 maart 2020
Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Impact meten? Houd het simpel

Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar?

21 november 2019
Impact meten? Houd het simpel

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019
Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Community Art Brabant

In Brabant gebruiken we kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken. Community Art Brabant brengt nieuws, kennis en netwerken samen voor community art, buurtcultuur en social design.

8 oktober 2019
Community Art Brabant