Giel van Buul

Raad van Toezicht

Sinds 2015 ben ik lid van de raad van toezicht, eerst van BKKC en thans van Kunstloc Brabant.
In mijn professionele leven ben ik jarenlang partner geweest van één van de grote accountantskantoren en had daarin naast de gebruikelijke inhoudelijke werkzaamheden ook lijnverantwoordelijkheid en landelijke taken. Besturen en toezichthouden is van jongs af aan een belangrijke hobby voor mij geweest, aansluitend met mijn professionele werkzaamheden. Als bestuurder/toezichthouder ben ik actief geweest in de sectoren theater, volkshuisvesting, zorg, maatschappelijke opvang, sociaal-cultureel en peuterspeelzaalwerk.
Drijfveer voor deze variatie aan functies is mijn interesse in en betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen die vooral de zachte kant raken.
Binnen Kunstloc Brabant richt ik mij, naast de algemene toezichtstaken, meer specifiek op financiën, interne organisatie en informatievoorziening.  

Direct naar: