Max van Alphen

Adviseur Cultuureducatie & Cultuurbeleid

013 464 82 74

Ooit ga ik naar Rome fietsen. Het lijkt me fantastisch om op weg te gaan met alleen maar een tent en een fiets; het passeren van grenzen, het ontdekken van nieuwe plekken, het afzien. Ook in mijn werk zoek ik graag de grens op. De grens van wat wij weten. De grens van de mogelijkheden. Daarom is onderzoek doen ook mijn passie. Kijken of je kunt aantonen wat het effect van kunst is. Of je iets kunt zeggen over het draagvlak voor kunst en cultuur in het onderwijs. Ik werk momenteel aan het bouwen van een systeem dat het mogelijk maakt om dit aan te tonen. Dat is lastig maar juist daarom een uitdaging. Als je een vraag hebt, stel hem gerust. Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 met half jaar verlengd

Door het coronavirus zijn geplande activiteiten op scholen niet doorgegaan. Een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget is daarom niet besteed.

3 juni 2020

Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders.

14 mei 2020

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020

Blog | Scholennetwerken in beeld

Basisscholen werken samen om culturele activiteiten te organiseren. Max van Alphen blogt over de analyse die hij heeft uitgevoerd van deze netwerken.

4 november 2019

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018

waar ik je meer over wil vertellen

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

De kwaliteit van cultuureducatie verbeteren en de positie binnen het onderwijs te versterken.

Corona Impactloket

Laat ons weten wat voor consequenties de Coronacrisis heeft voor jou. Kijk hier met wie je contact op kunt nemen.

Monitor cultuureducatie 2020

Inzicht in de verschillende actoren die samen met het onderwijs werken aan de verbetering van kwalitatief cultuuronderwijs.

Waarde van cultuur 2020

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hun handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven.

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

Gemeenten: zo verwerk je cultuur in de collegeakkoorden

Hoe veranker je cultuur goed in je nieuw te formuleren collegeakkoord?

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.