Robin Brugman

Adviseur Cultuureducatie, Voortgezet Onderwijs en Vervolgonderwijs

013 464 82 40

‘Ik tik je op je rug, en dan laat je je vallen. De ander vangt je wel op’.
Mijn eerste ervaring met theater geeft me een herinnering van spanning, spel en avontuur. Durf jij je te laten leiden door de ander? In mijn werk heb ik de afgelopen jaren de omslag gemaakt van het lesgeven in het onderwijs naar het samenbrengen van kunst en onderwijs. Dit doe ik door functies binnen verschillende organisaties aan elkaar te verbinden. Het inspireert me om de ander het podium te bieden – het podium om kunst te ervaren en die ervaring zichtbaar te maken. Het betekenisvol maken in het hier en nu. Over hoe je de verbinding aan durft te gaan tussen de kunst, de wereld en jezelf. Ik geloof dat de ervaring van kunst en cultuur je rijker maken. Ervaringen die je aanzetten, verwarren, frustreren. Je van je vragen je ertoe te verhouden. Met mijn werk – maar ook in mijn rol als voorzitter van musicalstichting On Stage - probeer ik ook de ander aan te tikken en op te vangen. Want elkaar de ruimte geven om je eigen verhaal te maken en te ervaren is voor mij het mooiste wat er is.

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020

Ontmoeting met de kunsten

Studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie werden uitgedaagd om via Art Based Learning in het Van Abbemuseum de ontmoeting met de kunsten aan te gaan.

12 juli 2018

Naar het museum met de Cultuurreporters

De Cultuurreporters gingen voor ons naar museum De Pont in Tilburg. Na afloop maakten ze op school een eigen expositie met echte kunstwerken.

28 februari 2018

Start van De Cultuurreporters

De waarde van kunst door de ogen van kinderen. Met de eerste editie van De Cultuurreporters onderzoeken we met kinderen van Basisschool de Borne hoe kinderen betekenis geven.

22 november 2017

waar ik je meer over wil vertellen

Hoe werk je succesvol samen met het voortgezet onderwijs?

Zet met dit kennisdossier de eerste stappen naar een succesvolle samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren?