Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Ton van der Linden

Documentalist

013 750 84 50

Ik heb enorme waardering en bewondering voor kunstenaars, schrijvers, filmmakers, kortom allen die artistiek scheppend bezig zijn, niet omdat ze de wereld beter maken.  Nee, omdat het een moeilijk vak is, je over een lange adem moet beschikken, het hard werken is, het is maar weinigen gegeven om een fatsoenlijke boterham  te verdienen, en ze, over het algemeen, heel aardig zijn. Het doel van kunst is altijd meerduidig. Ze opereert soms wel in het maatschappelijke debat, maar altijd als buitenstem.  Kunst biedt geen oplossingen. Wel schoonheid en troost, prikkeling van zinnen en geest, exploratie van onontgonnen gebieden. Kunst maakt ons bewust van onze menselijkheid.

''Vaak worden kunst en cultuur als hetzelfde gezien. Ik vind dat niet hetzelfde. Cultuur bestaat uit wetten en spelregels om met elkaar om te gaan en samen te leven. Je moet met die regels kunnen breken. Kunst heeft de functie om ons te bevrijden van de tirannie van onze cultuur – ik citeer nu vrij de overleden Amerikaanse literair criticus Lionel Trilling. Zo is het." Marlene Dumas, Elsevier Weekblad, november 2019.