Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Warner Werkhoven

Adviseur Kunst & Leefbaarheid

013 464 82 53

Iedereen is expert vanuit zijn eigen ervaring en kennis

Als ik na het zien van de film Eraserhead de donkere bioscoop uit stap ervaar ik de wereld compleet anders. Achtergrondgeluiden zijn opeens de voorgrond en ik voel me even vervreemd van de werkelijkheid om me heen. Als kunst je raakt, bij je binnenkomt, voel je dat je leeft, zie je de wereld anders en snap je de ander beter.

Dat ervaar ik ook als ik, in mijn vrije tijd, zelf muziek maak in de band Sarenville: de knop die om gaat als je speelt, jezelf verbazen met de muziek die je samen creëert en de andere werelden van je medemuzikanten die je leert kennen.

Tijd vol grote veranderingen

We leven in een tijd vol grote veranderingen en ik voel een sterke urgentie dat er iets moet gebeuren. Ik kan slecht tegen onrecht en wil snappen waarom de wereld is zoals die is. Kunstenaars kunnen helpen die wereld te snappen, er een andere blik op geven, ontregelen. Echt het verschil maken.

Vanuit mijn werk als senior adviseur bij Kunstloc maak ik me hard voor de inzet van verbeelding bij maatschappelijke vraagstukken in Brabant en help ik dat mogelijk maken. Ik zorg voor inspiratie, verbind mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen en denk mee over hoe ideeën gerealiseerd en gefinancierd kunnen worden. En ik bijt me vast in taaie vraagstukken waar iedereen tegenaan loopt maar niemand in zijn eentje aan kan pakken. Niet dat ik de oplossing heb maar een oplossingsrichting kan ik wel organiseren. Het helpt dat ik een analytische systeemdenker ben en complexe onderwerpen duidelijk kan verwoorden.

Elk perspectief doet ertoe, sterker nog, is nodig

In mijn werk koester ik de volgende waarden: openheid, bescheidenheid, respect voor eigenheid, samenwerking, kennis delen, ontwikkeling en pionieren. Iedereen is expert vanuit zijn eigen ervaring en kennis. Elk perspectief doet ertoe, sterker nog, is nodig.

Na ruim 15 jaar heb ik veel initiatieven geholpen rond culturele diversiteit, urban culture, amateurkunst en sociaal-artistieke activiteiten. Ik krijg veel energie van de passie van initiatiefnemers. En ik krijg veel voldoening van het helpen realiseren van die initiatieven die Brabant een stuk leuker maken.

wat ik je wil laten weten

Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Hoe zet je je als kunstenaar in voor maatschappelijke vraagstukken? En doe je dat dan in opdracht? Of op eigen initiatief?

22 november 2021
Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Zoek je een geschikte kunstenaar voor een monument? Een social designer om samen met wijkbewoners leefbaarheid te verbeteren? Wil je dat jouw cliënten beter toegang tot cultuur hebben?

13 oktober 2021
De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Wanneer is een community art project geslaagd?

En wat heb je daarvoor nodig? Wij doken in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak.

5 januari 2021
Wanneer is een community art project geslaagd?

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

17 april 2020
Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Buurtcultuurprojecten tijdens lockdown

Help jouw buurt de crisis door met cultuur! Dien voor 1 mei een voorstel in bij het Buurtcultuurfonds.

10 april 2020
Buurtcultuurprojecten tijdens lockdown

Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Cultuur en sociaal domein, een uitdagende samenwerking. We kwamen bij elkaar om te sparren over het hoe en waarom. Hoe kunnen we de synergie vergroten? Welke belangen spelen? Wat heb je nodig?

11 maart 2020
Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

25 november 2019
Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Oplossingsrichtingen en handvatten voor dialoog om een brug te slaan tussen kunst, zorg en welzijn.

21 november 2019
Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

De waarde van community art

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Wat werkt en wat levert het op?

21 november 2019
De waarde van community art

Impact meten? Houd het simpel

Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar?

21 november 2019
Impact meten? Houd het simpel

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Heb jij een creatief plan om je buurt mooier of leefbaarder te maken? Gebruik deze flowchart om te zien hoe wij je daarbij kunnen helpen!

15 november 2019
Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Meer impact met wijkprogramma's

Bouw voort op de resultaten en inzichten met het Canvas Wijkprogramma's, en ga van losse projecten naar een samenhangend programma.

15 november 2019
Meer impact met wijkprogramma's

‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’

De projectscan is een online tool, ontwikkeld door CAL-XL, Cigarbox en Kunstbalie, die inzicht geeft in het proces en effecten van buurtcultuurprojecten.

29 mei 2017
‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’