Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe maak je een duurzaam logistiek landschap, met meerwaarde voor stad en land?

CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o. organiseert in samenwerking met Vereniging Deltametropool en Kunstloc Brabant de Design Challenge “Out of the Box” voor (multidisciplinaire) ontwerpteams. We zoeken innovatieve ontwerpideeën voor een duurzaam, logistiek landschap. Kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en landschapsarchitecten zijn allemaal van harte uitgenodigd deel te nemen!

Verdozing van ons landschap

De zogenaamde verdozing van ons landschap is, zeker in Brabant, een maatschappelijk vraagstuk van formaat. Overal in ons landschap, met name in de regio Tilburg, Waalwijk en Eindhoven, staan grote logistieke centra. De Design Challenge wil bijdragen aan de discussie over de ontwikkeling van de steeds maar grotere logistieke sector en hoe we deze kennis en inzichten kunnen toepassen bij de ontwikkeling van nieuw beleid op de nieuwe werklandschappen. Ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het ontwikkelen van ruimtelijke kaders om de kwaliteit van de inrichting van de bedrijventerreinen en de architectuur van de logistieke hallen te verhogen.

Denk jij ‘out of the box’?

Denk jij dat je een goed idee voor de Challenge hebt? Meld je dan aan voor “Out of the Box”! Er worden vier teams geselecteerd, bestaand uit elk drie tot vier deelnemers, die kunnen deelnemen aan de Design Challenge, met een bescheiden vergoeding. We werken toe naar een bijdrage aan de Landschapstriënnale in september 2020. Alle informatie over aanleiding en context, aanmelding en selectieprocedure, data, verloop, resultaten, masterclasses, what’s-in-it-for-me en manier van aanmelden lees je in de briefing van Cast.

Landschapstriënnale 2020

De resultaten van de challenge worden op de Landschapstriënale 2020 in het Van Gogh Nationaal Park i.o. geëxposeerd en vormen daarmee een onderdeel van het inhoudelijk programma over ‘nieuwe economische dragers’.

Meer weten over Out of the Box?

Neem contact met mij op.