Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kunstloc Brabant

De ongekende kracht van verbeelding

Kunstloc Brabant wil zo veel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven.

About Kunstloc in English

Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit vernieuwing in onze samenleving. Want, door onze verbeeldingskracht kunnen we ons andere werkelijkheden voorstellen, ons een beeld vormen van het verleden, kunnen we dromen van de toekomst en ons verplaatsen in een ander.

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld. Van basisschool tot podium, en van professionele maker tot amateurkunstenaar. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg.

Oftewel, Kunstloc werkt aan het versterken van kunst en cultuur. Dit doen wij door de betekenis van kunst en cultuur voor onze samenleving zichtbaar te maken, de weerbaarheid van de culturele sector te vergroten, cultuureducatie in en om de school mede vorm te geven, en door overheden te adviseren over kunst- en cultuurbeleid. 

Je kunt deelnemen aan een de vele bijeenkomsten en cursussen die wij aanbieden, en de netwerken die wij faciliteren. Ook kun je altijd bij onze adviseurs aankloppen voor hun expertise. Op deze website delen we kennis en inspiratie, houden we trends en ontwikkelingen bij, en bieden we toegang tot financiële ondersteuning

Kunstloc Brabant is de kennis- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van kunst en cultuur voor de Provincie Noord-Brabant. 

Culturele sector

Kunstloc Brabant draagt bij aan de slagkracht van culturele instellingen en makers door hen te ondersteunen bij organisatie, financiën en marketing. Zo halen zij het beste uit zichzelf en hebben zij meer maatschappelijke impact.

Provincie

Kunstloc Brabant helpt de provincie bij het uitvoeren en ontwikkelen van onderscheidend en impactvol cultuurbeleid, zodat iedere Brabander kunst kan beleven en beoefenen. Zo draagt cultuurbeleid bij aan het woon-, leef- en werkklimaat van Noord-Brabant.

Organisaties & bedrijven

Kunstloc Brabant stimuleert maatschappelijke organisaties en bedrijven om innovatieve oplossingen te vinden voor hun opgaven door ze te koppelen aan kennis en netwerk in de cultuursector, zodat zij met een frisse blik en verbeeldingskracht beter kunnen innoveren.

Onderwijs

Kunstloc Brabant coacht scholen bij het vormgeven van cultuureducatie, zodat alle kinderen de kans hebben kennis te maken met kunst en cultuur en de samenleving met een open, onderzoekende blik en verbeeldingskracht tegemoet kunnen treden.

Gemeenten

Kunstloc Brabant inspireert en adviseert gemeenten bij het realiseren van impactvol en integraal lokaal cultuurbeleid, zodat het beoefenen en beleven van kunst voor alle Brabantse inwoners bereikbaar is. Dit draagt bij aan hun welvaart en welzijn.

meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven