Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk, maar slechts 34 % vindt dat er voldoende cultureel aanbod is in de provincie. Aan voedingsbodem voor een uitbreiding van de culturele capaciteit lijkt in Brabant dan ook geen gebrek. Dit is een van de inzichten die naar voren komt in het onderzoeksrapport Waarde van cultuur 2018. De staat van de culturele sector in Brabant. Dit rapport, dat tegelijkertijd een toestandsmonitor is, is tot stand gekomen vanuit de wens om beleidsmakers en cultuurwerkers een zo compleet mogelijke set relevante gegevens in handen te geven om in te spelen op de kenmerken van de regio.

Resultaten

Het rapport toont over het algemeen een positief beeld voor Brabant, maar er is ook huiswerk als de provincie samen met de gemeenten de ambities op het gebied van cultuur wil waarmaken. 80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk en bovendien vinden Brabanders dat cultuur en erfgoed veel bijdragen aan de ontmoeting en verbinding tussen mensen, aan het saamhorigheidsgevoel in een buurt. Ook jongeren tot 30 jaar vinden cultuur erg belangrijk. Het aanbod wordt gewaardeerd, maar men vindt wel dat er te weinig aanbod is. Uit de cijfers blijkt dat er weliswaar veel aanbod is, maar kijk je per hoofd van de bevolking, dan neemt Brabant een middenpositie in tussen alle provincies. Naast kwantitatieve resultaten, zijn ook aspecten van de cultuursector in beeld gebracht waarvan beleidsmakers aangaven meer te willen weten. Zo blijkt uit onderzoek dat voor dit rapport werd uitgevoerd dat als de mix tussen voorzieningen en betrokken makers, bestuurders en gemeenten goed is, makers blijven en anderen zich er komen vestigen. Dit is maar een greep uit de informatie die het onderzoeksrapport te bieden heeft.

Uniek onderzoek

Het PON, Kunstloc Brabant (voorheen bkkc), Telos, de Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants brengen in dit onderzoek in opdracht van BrabantStad (de provincie Noord-Brabant en Tilburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond) bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar. Het onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Brabant bij elkaar. Deze publicatie bevat feiten en cijfers die vergelijkingen maken in de tijd, in locatie of die een startpunt bieden voor toekomstige reeksen – het is de bedoeling dat dit onderzoek iedere twee jaar herhaald wordt. Bovendien bevat dit rapport de uitkomsten van nieuwe manieren van onderzoek naar cultuur. Dit onderzoek is uniek in Nederland.

Uniek onderzoek
Uniek onderzoek

Herhalen

Dit rapport biedt cultuurmakers en beleidsmakers aanleiding om nieuwe lange (beleids)lijnen uit te zetten en om trends en ontwikkelingen te signaleren en/of te agenderen. Uitspraken over ontwikkelingen winnen in grote mate aan kracht bij de herhaling van deze monitor. Die staat gepland voor 2020.

Waarde van Cultuur

Onderzoek, samenstelling en redactie

Bo Broers (het PON), Rogier Brom (Boekmanstichting), Britte van Dalen (het PON), Jenneke Harings (Kunstloc Brabant), Ruben Smeets (Telos) en Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants).