Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Genereer een startkapitaal

In het algemeen komen makers en culturele instellingen bij banken maar moeilijk aan geld, terwijl dit lang niet altijd terecht is. Daarom maakt de Brabantse cultuurlening lenen mogelijk tot een bedrag van maximaal € 60.000,-  tegen een aantrekkelijke rente van 2%. Aanvullend zijn er mogelijkheden tot verdere ondersteuning en advisering vanuit Kunstloc of andere partners. 

Op dit moment kunnen er geen nieuwe leningen aangevraagd worden. Je kunt je interesse, mocht het loket weer opengaan, wel kenbaar maken bij onze adviseur Luc Begas.

De Brabantse cultuurlening is een initiatief van Kunstloc en Cultuur+Ondernemen en maakt lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector. Samen bevorderen we kennis over en ervaring met deze vorm van financieren.

Heb je interesse in een Brabantse Cultuurlening?

Of heb je meer vragen? Neem dan contact met mij op.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een cultuurlening moet je een professionele maker of culturele instelling zijn. Verder moet je aanvraag voldoen aan de volgende richtlijnen:

  • De investering die je doet moet ten goede komen aan de Brabantse culturele sector. Dit betekent dus niet dat je in Brabant moet wonen of gevestigd moet zijn. Wel betekent het dat de activiteit nadrukkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de cultuursector in Brabant.
  • Het project ondersteunt de bedrijfseconomische activiteiten van de aanvrager in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • De aanvrager is in het bezit van een positief kredietadvies van Cultuur+Ondernemen.

Werkwijze