Genereer een startkapitaal

In het algemeen komen makers en culturele instellingen bij banken maar moeilijk aan geld, terwijl dit lang niet altijd terecht is. Daarom maakt de Brabantse cultuurlening lenen mogelijk tot een bedrag van maximaal € 60.000,-  tegen een aantrekkelijke rente van 1%. Aanvullend zijn er mogelijkheden tot verdere ondersteuning en advisering vanuit Kunstloc of andere partners. 

De Brabantse cultuurlening is een initiatief van Kunstloc en Cultuur+Ondernemen en maakt lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector. Samen bevorderen we kennis over en ervaring met deze vorm van financieren.

criteria

Om in aanmerking te komen voor een cultuurlening moet je een professionele maker of culturele instelling zijn. Verder moet je aanvraag voldoen aan de volgende richtlijnen:

  • De investering die je doet moet ten goede komen aan de Brabantse culturele sector. Dit betekent dus niet dat je in Brabant moet wonen of gevestigd moet zijn. Wel betekent het dat de activiteit nadrukkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de cultuursector in Brabant.
  • Het project ondersteunt de bedrijfseconomische activiteiten van de aanvrager in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • De aanvrager is in het bezit van een positief kredietadvies van Cultuur+Ondernemen.

werkwijze

stap 1 | Aanmelden aanvraag cultuurlening

Heb je interesse in een Brabantse Cultuurlening, neem dan contact op met Luc Begas via 013-7508433 of luc.begas@kunstlocbrabant.nl.

stap 2 | Intakegesprek

Als er voldoende aanknopingspunten zijn, plannen we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we nader in op je aanvraag, je professionaliteit, bestedingsdoel en mogelijke wensen op het gebied van verdere ondersteuning of coaching.

stap 3 | Financiële toets Cultuur+Ondernemen

Hebben we een positief intakegesprek, dan toetst Cultuur+Ondernemen je aanvraag op financiële haalbaarheid. Als ook dat resultaat positief is, krijg je een contract voor het aangaan van de lening aangeboden.

Neem voor het indienen van een aanvraag contact op met Luc Begas

stap 4 | Toekenning aanvraag

Op grond van de toets professioneel werken, de inhoudelijke toets en een positief financieel advies van Cultuur+Ondernemen beslist Kunstloc Brabant tot (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van de leningaanvraag.