Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Investeer in individuele makers en het productieklimaat in jouw gemeente

De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.

Een gemeente kan haar eigen jaarlijkse budget laten matchen met een provinciale bijdrage van 50% tot een maximum van €50.000. Om in aanmerking te komen voor de Makersregeling dienen gemeenten te beschikken over een subsidieregeling die (onder meer) dient ter stimulering van de professionele ontwikkeling van makers. De aanvraagmogelijkheden zijn per 2020 verruimd. Er zijn nu twee mogelijkheden:

  • de gemeente beschikt over een eigen subsidieregeling die expliciet gericht is op de ondersteuning van kunstenaars (een zogenaamde plaatselijke makersregeling);
  • de gemeente beschikt over een geoormerkt budget binnen een andere regeling die mede ten dienste staat voor de ontwikkeling van professionele kunstenaars in de gemeente.

De gemeenten Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Breda, Roosendaal en Boxmeer maakten al gebruik van deze regeling. De Makersregeling staat open voor alle gemeenten in Brabant.

Let op: deze matchingsregeling is uitdrukkelijk bedoeld voor gemeenten – alleen een Brabantse gemeente kan een aanvraag indienen.

Meer informatie

Bekijk de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant: §10 Makersregeling.

Subsidieregeling

Download alle documenten

Makersregelingen bij gemeentes

Hier vind je meer informatie over gemeentelijke regelingen waar individuele makers een aanvraag kunnen doen.

Heb je interesse in de Makersregeling?

Kunstloc Brabant biedt ondersteuning aan gemeenten die momenteel nog geen regeling voor makers hebben, maar dat wel zouden willen. We hebben een eenvoudige voorbeeldregeling en aanvullende informatie beschikbaar. Neem gerust contact met ons op. We denken graag mee!