Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Ontwikkel nieuw aanbod en laat het culturele leven heropbloeien

Het Perspectiefbudget beoogt een eenmalige financiële impuls te geven aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij weer aanbod kunnen ontwikkelen. Het doel van dit budget is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector.

Vanaf maandag 20 september 2021 konden aanvragen voor het Perspectiefbudget worden ingediend. In het eerste uur werden al 70 plannen ingediend. Het budget van €250.000 dat Provincie Noord-Brabant beschikbaar stelt is inmiddels al dermate overvraagd, dat nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen zullen worden. Het loket is op vrijdag 1 oktober 2021 gesloten.

Het Perspectiefbudget wordt beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant.

Voor ontvangers

Ontvang je een bijdrage uit het Perspectiefbudget? Houd er dan rekening mee dat we na het plaatsvinden van je project een beknopt verslag van maximaal 500 woorden van je willen ontvangen. Daarnaast vragen we je ook enkele voorbeelden van eigen inzet en aandacht in pers en social media toe te voegen, zoals links naar video’s of berichten.

Verantwoording en controle

  • De aanvrager dient het project op verantwoorde wijze uit te voeren en de bijdrage te gebruiken voor het doel waarvoor het is verleend.
  • Bij aanpassingen van het project of wijzigingen t.a.v. het projectverloop neemt aanvrager tijdig contact op met Kunstloc Brabant (o.v.v. het dossiernummer);
  • De aanvrager dient na afronding aan te tonen dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, middels een beknopt inhoudelijk verslag inclusief beeldmateriaal en/of links naar video- of geluidsmateriaal. Deze informatie wordt eventueel gebruikt bij het zichtbaar maken van je project op de website van Kunstloc Brabant. Door het aanleveren van de informatie geeft de aanvrager hier toestemming voor.