Frank de Jong

Adviseur Amateurkunst & Muziek

013 464 82 72

Cultuur en ondernemerschap

Jouw passie, ideeën, inspiratie binnen kunst en cultuur mogelijk maken voor een groot publiek vergt naast ambitie ook een heldere visie. Daarbij zijn ondernemersvaardigheden onmisbaar.

Door de combinatie van mijn opleiding aan het conservatorium enerzijds en mijn rechtenstudie en de opleiding beleid- en organisatiewetenschappen anderzijds, ben ik thuis in deze vaak ver uit elkaar verwijderde werelden. Ik geloof in de kracht van ondernemerschap binnen de kunstensector.

Mijn core business ligt inhoudelijk en organisatorisch op het gebied van instrumentale en vocale muziek. Binnen Kunstloc Brabant bouw ik onder meer aan provinciale netwerken die waar mogelijk amateurkunst en professionele kunst verenigen. 

Direct naar: