Aan de indientermijn voor subsidie impulsgelden zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de adviescommissie verbonden. De vraaggesprekken vinden plaats van 13 december t/m 14 januari (uitgezonderd twee weken kerstvakantie). Aanvragers ontvangen in de week van 29 november een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

Gelet op de actuele maatregelen rondom COVID-19 is besloten dat deze gesprekken niet live, maar in de vorm van een videoconference plaatsvinden.