Aan de indientermijn voor subsidie impulsgelden zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de adviescommissie verbonden. De vraaggesprekken vinden plaats van 10 t/m 27 juni, in de LocHal te Tilburg. Aanvragers ontvangen in de week van 23 mei een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.