Aan de indientermijn zijn vaste dagen voor het vraaggesprek met de adviescommissie verbonden. De vraaggesprekken vinden plaats van 10 mei t/m 4 juni (uitgezonderd weekend- en feestdagen). Aanvragers ontvangen eind april een uitnodiging met vermelding van datum en tijdstip.

Gelet op de actuele maatregelen rondom COVID-19 is besloten dat de gesprekken met de adviescommissie niet live, maar in de vorm van een videoconference plaatsvinden.

Meer weten over deze bijeenkomsten?

Neem contact met mij op.